PL EN


2019 | 26 |
Article title

Edukacja w narracjach osób należących do pokolenia 30+ i 60+. obszary różnic

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In this article, the author discusses differences in the perception of knowledge, learning processes, and educational activities between the 30+ and 60+ generation. Presented conclusions are the result of an analysis of the material collected during the study, embedded in the interpretive paradigm, carried out using the method of partly directed interviews. The author describes areas in which the differences between young adults and the 60+ generation are the most visible, contrasting the approach full of trust in 22 the case of the 60+ generation with a critical approach to the education of young adults.
PL
W niniejszym artykule autorka prowadzi rozważania dotyczące różnic w postrzeganiu wiedzy, procesów uczenia się i aktywności edukacyjnych między pokoleniem 30+ i 60+. Przedstawione wnioski są wynikiem analizy materiału zgromadzonego podczas badania, osadzonego w paradygmacie interpretatywnym, przeprowadzonego metodą wywiadów częściowo kierowanych. Autorka charakteryzuje obszary, w których różnice między młodymi dorosłymi a pokoleniem 60+ są najbardziej widoczne, zestawiając podejście pełne zaufania w przypadku pokolenia 60+ z krytycznym stosunkiem do edukacji pokolenia 30+.
Year
Volume
26
Physical description
Dates
published
2019
online
2020-03-16
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_12775_RA_2019_007
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.