PL EN


2017 | 78 |
Article title

Zbytek zarejestrowany. O florenckich spisach kosztownych ubiorów i ozdób z lat 1343–1345

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł omawia edycję rejestrów dóbr luksusowych sporządzonych we Florencji w latach 1343–1345. Szczególną uwagę przywiązano do scharakteryzowania, na potrzeby polskiego czytelnika, unikatowości tego źródła i jego znaczenia dla badań społecznych (m.in. prozopograficznych) oraz dla szeroko pojętych studiów nad kulturą materialną w miastach późnośredniowiecznych. W drugiej kolejności omówiono wykorzystanie tego źródła w dotychczasowych badaniach nad ustawodawstwem antyzbytkowym w mieście włoskim oraz przeanalizowano artykuły towarzyszące edycji, które stanowią najnowsze opracowania tej problematyki dla Florencji i bez wątpienia wejdą do kanonu włoskich opracowań dotyczących historii kultury materialnej późnośredniowiecznego miasta. Luxury registered. On Florentine registers of expensive clothes and accessories of 1343–1345The article discusses registers of luxury gods issued in Florence in 1343–1345. Special care is given to characterise – for the Polish readers – the uniqueness of this source and its importance for social research (i.a. prosopography) and for broadly understood studies on material culture in late medieval towns and cities. Next, the use of this source for research into sumptuary laws in an Italian city is presented, together with an analysis of the articles published with the edition, which are the most recent studies in this area for Florence and will surely enter the canon of standard Italian works in the study of history of material culture of the late medieval Italian city.
Year
Volume
78
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-01-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_12775_RDSG_2017_01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.