PL EN


2017 | 78 |
Article title

Rynek kredytowy w osiemnastowiecznym Białymstoku w świetle analiz ksiąg miejskich

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia wyniki analiz funkcjonowania rynku kredytowego w Białymstoku w drugiej połowie XVIII w. Materiałem źródłowym, na którym oparto badania, są najstarsze zachowane księgi miejskie Białegostoku. Podstawę tę uzupełniają dokumenty z przechowywanych w AGAD zespołów Archiwum Roskiego oraz Archiwum Branickich z Białegostoku. Badaniu poddano takie elementy charakteryzujące rynek kredytowy jak: wartość zapisów, struktura obrotów, czas trwania umów oraz sposoby zabezpieczenia kontraktów. The credit market in eighteenth-century Białystok in the light of municipal registersThe article presents the results of analyses of the functioning of the credit market in Białystok in the second half of the eighteenth century. The studies have been based on the oldest municipal registers preserved in Białystok, which were supplemented by documents kept in the Roskie Archives and the Branicki Archives in Białystok. The analyses included such elements of the credit market as: the values of entries, turnover structure, duration of agreements, and contract guarantees.
Year
Volume
78
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-01-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_12775_RDSG_2017_07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.