PL EN


2017 | 78 |
Article title

Geography Matters. Environmental Factors that Affected the “Take-Off” of Lodz

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł, na przykładzie analizy gospodarki miasta Łodzi, stanowi kolejny przyczynek w coraz obfitszej literaturze na temat czynników pobudzających wzrost gospodarczy. Autorzy pokazują, w jaki sposób czynniki geograficzne mogą stymulować bądź hamować rozwój gospodarczy w różnych okresach. W artykule omawiają przyczyny gospodarczej stagnacji miasta przez pierwsze cztery stulecia jego istnienia i następujący po tym jego szybki rozwój. W toku badań ustalili przede wszystkim, że w przypadku Łodzi długofalowy rozwój nie byłby możliwy bez kilku czynników środowiskowych, które pozwoliły podjąć dobre decyzje i zapewniły miastu stabilność instytucjonalną. Geography Matters. Environmental Factors that Affected the “Take-Off” of Lodz The paper contributes to a growing body of literature on factors triggering economic growth by providing an analysis of the case of city of Lodz. We demonstrate how geographical factors can play their roles as incentives or hindrances of economic development in different periods of time. The paper discusses the reasons for the city’s economic stagnation for the four first centuries of its existence and the subsequent rapid growth. The main finding is that in the case of Lodz, the long-term development would not be possible without a few environmental factors which supported to make good decisions and to impose institutional stabilization of the city.
Year
Volume
78
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-01-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_12775_RDSG_2017_08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.