PL EN


2018 | 79 |
Article title

Codzienność w sudeckich sanatoriach w latach 1950–1966

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Po 1945 r. uzdrowiska przekształcono całkowicie, zarówno pod względem systemu leczenia, działalności kuracyjnej, jak i sposobu ich administrowania. Upaństwowione kurorty stały się nieodłączną częścią socjalistycznej służby zdrowia oraz centralnie sterowanej gospodarki. W artykule skoncentrowano się przede wszystkim na aspektach społeczno-kulturowych, podejmując m.in. wątki charakteru uzdrowisk czy oferty przygotowanej dla kuracjuszy. Celem publikacji jest pokazanie, jak w okresie powojennym na nowo kształtowało się życie uzdrowiskowe i jakie trudności temu towarzyszyły. Przedstawiono specyfikę pobytu dorosłych kuracjuszy w ramach lecznictwa zamkniętego, podczas którego chory stale przebywał w sanatorium. After 1945, health resorts were totally transformed, both as regards the treatment and therapeutical systems, and their administration. Health resorts, taken over by the state, became an integral part of the socialist national health service and a centrally managed economy. The article focuses mainly on socio-cultural aspects, taking up such questions as the character of health resorts or their proposal for patients. The purpose of the study is to demonstrate how the offer of health and rehabilitation resorts was reshaped in the post-war reality and what difficulties had to be overcome. A specificity of the inpatient care is presented when adult patients are housed in a sanatorium.
PL
Po 1945 r. uzdrowiska przekształcono całkowicie, zarówno pod względem systemu leczenia, działalności kuracyjnej, jak i sposobu ich administrowania. Upaństwowione kurorty stały się nieodłączną częścią socjalistycznej służby zdrowia oraz centralnie sterowanej gospodarki. W artykule skoncentrowano się przede wszystkim na aspektach społeczno-kulturowych, podejmując m.in. wątki charakteru uzdrowisk czy oferty przygotowanej dla kuracjuszy. Celem publikacji jest pokazanie, jak w okresie powojennym na nowo kształtowało się życie uzdrowiskowe i jakie trudności temu towarzyszyły. Przedstawiono specyfikę pobytu dorosłych kuracjuszy w ramach lecznictwa zamkniętego, podczas którego chory stale przebywał w sanatorium. After 1945, health resorts were totally transformed, both as regards the treatment and therapeutical systems, and their administration. Health resorts, taken over by the state, became an integral part of the socialist national health service and a centrally managed economy. The article focuses mainly on socio-cultural aspects, taking up such questions as the character of health resorts or their proposal for patients. The purpose of the study is to demonstrate how the offer of health and rehabilitation resorts was reshaped in the post-war reality and what difficulties had to be overcome. A specificity of the inpatient care is presented when adult patients are housed in a sanatorium.
Year
Volume
79
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-03-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_12775_RDSG_2018_08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.