PL EN


2019 | 80 |
Article title

Aktywność zawodowa ludzi starych w Galicji w początkach XX w. Zarys statystyczny

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article deals with the issue of professional activity of the elderly over the age of 60 living in Galicia in the first decade of the twentieth century, analysed on the basis of quantitative data. The main source for the analysis are the censuses of 1900 and 1910, published in the volumes of Österreichische Statistik and Österreichische Statistik. Neue Folge. Statistical analysis of the source material shows a large degree of professional mobilization of the elderly and allows to indicate its characteristic features and develop three models of professional activity.
PL
Artykuł poświęcony jest aktywności zawodowej ludności w wieku 60+ zamieszkującej Galicję w pierwszym dziesięcioleciu XX w., widzianej przez pryzmat danych ilościowych. Głównym źródłem są wyniki spisów powszechnych z lat 1900 i 1910, publikowane na łamach wydawnictw „Österreichische Statistik” i „Österreichische Statistik. Neue Folge”. Analiza statystyczna tych materiałów prowadzi do konkluzji o znacznej aktywizacji ludzi starych, pozwala na wyodrębnienie jej cech charakterystycznych oraz trzech modeli realizacji zawodowej.
Year
Volume
80
Physical description
Dates
published
2019
online
2020-01-09
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_12775_RDSG_2019_07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.