PL EN


2014 | 49 | 2 |
Article title

Pomoc Jointu i Agro-Jointu dla ludności żydowskiej na obszarze Białorusi radzieckiej

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The Soviet state that emerged after 1917 became the heir of the Russian Empire and its geopolitical situation, which the Bolsheviks intended to preserve and consolidate in order for different communities to adopt one common Soviet system of values, norms and opinions. The resettlement of the Jewish community into rural areas was one of the aspects of the eth­nic integration policies. The operation, launched by the Central Committee of the RCP(b) in 1924, aimed to facilitate the formation of a peasant stratum in the Jewish society, which would transform its culture in a way to merge the Jews with the multinational population of the USSR. Considering the lack of state funds, the implementation of the top-down plan was made possi­ble by financial aid from external sources, the American organisation Agro-Joint in particular.
PL
Powstałe po 1917 r. państwo radzieckie stało się spadkobiercą imperium carskiego, którego przestrzeń geopolityczną bolszewicy zamierzali utrzymać. Zespolić tak, by poszczególne społeczności przyjęły jeden, wspólny, radziecki system wartości, norm i ocen. Fragmentem inte­gracyjnej polityki narodowościowej była rolnicza akcja osiedleńcza ludności żydowskiej. Postano­wiona przez Komitet Centralny RKP w 1924 r. akcja kolonizacyjna miała sprzyjać uformowaniu się w tej społeczności warstwy chłopskiej, a więc transformacji jej kultury w kierunku zespolenia z wielonarodowym społeczeństwem radzieckim. W związku z brakiem państwowych środków pieniężnych, wykonanie odgórnie ustalonych planów stało się możliwe dzięki pomocy finanso­wej pochodzącej z zewnątrz, zwłaszcza od amerykańskiej organizacji Agro-Joint.
Year
Volume
49
Issue
2
Physical description
Dates
published
2014
online
2014-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_12775_SDR_2014_2_03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.