PL EN


2016 | 51 | 1 |
Article title

Czy tylko prometeizm? Polityka państwa polskiego wobec wybranych kół emigracji rosyjskiej w latach 1926–1935

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor artykułu stawia sobie za zadnie przeanalizowanie polityki władz polskich względem emigrantów rosyjskich przebywających w Polsce, w latach 1926–1935 i znalezienie odpowiedzi na pytanie, na ile polityka ta różniła się od polityki prowadzonej we wcześniejszym okresie. Odpowiada również na pytanie, jakie były przyczyny zainteresowania władz polskich Rosjanami w kontekście polityki prometejskiej.
EN
The author sets himself a task of analysing policy of the Polish authorities towards the Russian emigrants in Poland in 1926–1935 and of answering the question in which way that policy differed from the one pursued in the earlier period. He also answers the question of what caused the interest of the Polish authorities in the Russians in the context of Promethean policy.
Year
Volume
51
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-07-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_12775_SDR_2016_1_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.