PL EN


2019 | 54 | 2 |
Article title

„Polka z przekonań i języka”. Aleksandra z Pogodinów Pietrowa (1815–1883), filantropka, patriotka, wydawczyni i redaktorka

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the life and activity of Aleksandra Pietrov née Pogodin (1815–1883). It was an extremely difficult period for the Polish people in the Russian partition – a period of the awakening of national consciousness and increasing resistance against the Russian rule before the January Uprising, followed by severe post-uprising reprisals, persecutions and intensified Russification of the Polish nation. Although Petrov was Russian by origin, the wife of a high official of the tsarist administration, above all she was a true friend of the oppressed Polish nation, among whom she spent most of her life and devotedly worked in many domains: charity, education, journalism, editorial and publishing, and even political one.
PL
Artykuł prezentuje życie i działalność Aleksandry z Pogodinów Pietrowej (1815– 1883). Czasy, w których żyła bohaterka tego szkicu, były niezwykle trudne dla społeczności polskiej zaboru rosyjskiego. Przed powstaniem styczniowym budziła się świadomość narodowa i wzrastały oczekiwania wystąpienia zbrojnego przeciwko carskiemu zaborcy, a po nim nastąpiły represje, prześladowania i wzmożona rusyfikacja narodu polskiego. Choć Pietrowa była Rosjanką, żoną wysokiego rangą urzędnika carskiej administracji, została prawdziwą przyjaciółką uciemiężonego narodu polskiego, wśród którego przyszło jej spędzić większą część życia i ofiarnie pracować na wielu płaszczyznach: charytatywnej, oświatowej, publicystycznej, redakcyjno-wydawniczej, a nawet politycznej.
Year
Volume
54
Issue
2
Physical description
Dates
published
2019
online
2020-02-10
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_12775_SDR_2019_2_02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.