PL EN


2019 | 54 | 3 |
Article title

Russia’s commerce and navigation treaties with England, the Netherlands and Tuscany in the 1840s

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Artykuł omawia traktaty i deklaracje handlowe oraz nawigacyjne zawarte przez Rosję carską z Anglią, Holandią oraz Toskanią w latach czterdziestych XIX wieku. Pokazane też zostały przekształcenia wewnętrzne i międzynarodowe uwarunkowania prawne dotyczące prowadzenia handlu i żeglugi z Rosją przed podpisaniem rzeczonych traktatów i deklaracji. Dalsza część artykułu skupia się na treści umów rosyjsko-angielskich, holenderskich i toskańskich. W podsumowaniu poddano ocenie gospodarcze szanse rozwojowe, jakie mogło nieść ze sobą podpisanie omawianych w artykule traktatów dwustronnych. The present article focuses on commerce and navigation treaties and declarations concluded by Tsarist Russia with England, the Netherlands and Tuscany in the 1840s. Following a presentation of the main transformations in internal and international legal conditions governing the conduct of trade and shipping with Russia which took place before the signing of said treaties and declarations, the subsequent sections of the article detail the content of the agreements. The final part of the article discusses the economic opportunities for growth that could arise from signing the bilateral trade and shipping treaties discussed earlier.
Year
Volume
54
Issue
3
Physical description
Dates
published
2019
online
2020-03-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_12775_SDR_2019_EN4_01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.