PL EN


2020 | 55 | 1 |
Article title

Relacje węgiersko-rosyjskie za rządów Viktora Orbána w latach 2010–2019

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is devoted to the conditions and interrelations characteristic of the Hungarian-Russian relations under the premiership of Viktor Orbán from 2010 when he took the position of prime minister. The study presents the genesis of establishing contacts with Moscow and the reasons for which Orbán decided to limit economic relations with Western states. There is also a description of the Hungarian-Russian relations after the annexation of the Crimea, contacts with Ukraine, tensed due to the problem of the Hungarian minority, and also an issue of American-Hungarian relationship in the context of connections between Moscow and Budapest. The text also sheds light on the questions of economic relations between the two states, being the very essence of their mutual cooperation, especially in the area of energy supply.
PL
Artykuł poświęcony jest uwarunkowaniom i zależnościom charakteryzującym relacje węgiersko-rosyjskie za rządów Viktora Orbána – od momentu objęcia przez niego funkcji premiera w 2010 r. W tekście przedstawiona została geneza nawiązania kontaktów z Moskwą oraz przyczyny, dla których Orbán zdecydował się ograniczyć więzi ekonomiczne z państwami zachodnimi. Opisano relacje węgiersko-rosyjskie po aneksji Krymu, kontakty z Ukrainą, napięte ze względu na problem mniejszości węgierskiej, a także problem relacji amerykańsko-węgierskich w kontekście stosunków Moskwa-Budapeszt. Poruszone również zostały kwestie kontaktów ekonomicznych między Moskwą a Budapesztem, stanowiących istotę obecnej kooperacji obu podmiotów, szczególnie w sferze energetycznej.
Year
Volume
55
Issue
1
Physical description
Dates
published
2020
online
2020-06-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_12775_SDR_2020_1_08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.