PL EN


2019 | 22 | 3 |
Article title

Motywacje wolontariuszy hospicyjnych na początku i w trakcie posługi

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Hospice volunteering is a very specific type of volunteering connected with care for the sick and dying in the terminal period of the disease. The subject of the article are the motivations of hospice volunteers: the ones they had when they came to the hospice and those they have after a period of service. The aim is not only to describe and compare them, but also present their outlook depending on the age of volunteers, the length of their ministry and the type of ministry. Thanks to this research, motivations emerge as to why someone might choose to become a hospice volunteer, as well as what makes someone able to persevere in this service. This is an important question for those responsible for recruiting new volunteers. In the theoretical part of the article, the basic notion connected with hospice volunteering and motivations to take it were shown. The research part is the analysis of results obtained through the survey method. The fruit of the research are statements regarding the motivation at the beginning of the ministry, currently, and differences in motivation depending on age, and the length and type of ministry of the respondents.
PL
Wolontariat hospicyjny to bardzo specyficzny rodzaj wolontariatu, związany z opieką nad chorymi i umierającymi w okresie terminalnym choroby. Przedmiotem artykułu są motywacje wolontariuszy hospicyjnych. Chodzi tutaj zarówno o motywacje, jakimi się kierowali w momencie przyjścia do hospicjum, jak i te, które mają obecnie, po pewnym czasie posługiwania. Celem artykułu jest nie tylko ich opisanie i porównanie, ale również pokazanie jak wyglądają one w zależności od wieku wolontariuszy, ich stażu oraz rodzaju pełnionej posługi. Dzięki tym badaniom można odkryć nie tylko same motywy podjęcia pracy w wolontariacie hospicyjnym, ale również to, co powoduje, że ktoś jest w stanie w tej pracy dłużej wytrwać. Jest to pytanie ważne dla osób odpowiedzialnych za rekrutację nowych wolontariuszy. W części teoretycznej artykułu zostały ukazane podstawowe pojęcia związane z wolontariatem hospicyjnym oraz motywacjami do jego podjęcia. Część badawcza to analiza wyników badań własnych otrzymanych na drodze metody sondażowej. Owocem badań są stwierdzenia dotyczące motywacji towarzyszącej wolontariuszom na początku ich posługi, obecnie, oraz motywacji w zależności od wieku, stażu i rodzaju posługi badanych.
Year
Volume
22
Issue
3
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-07
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_12775_SPI_2019_3_007
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.