PL EN


Journal

Lud

2017 | 101 |
Article title

Sprostytuowane, zranione, wrobione: konstruowanie reprezentacji pracownic seksualnych w dyskursie abolicyjnym

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ten stanowi próbę krytycznej rekonstrukcji reprezentacji kobiet świadczących usługi seksualne wypracowywanych na gruncie abolicyjnego feminizmu. Odwołując się do zaproponowanej przez Nancy Fraser kategorii uznania, wskażemy, że artykułowane przez abolicjonistki ramy dyskursu na temat pracy seksualnej, mające w założeniu służyć destygmatyzacji i poprawie sytuacji kobiet świadczących usługi seksualne, są de facto dyskryminujące i potencjalnie krzywdzące dla osób pracujących seksualnie. Poddając analizie zarówno kanoniczne teksty abolicyjnych feministek, jak i materiały wypracowane przez działające współcześnie, europejskie organizacje abolicyjne, przyjrzymy się bliżej dwóm wyodrębnionym przez nas figurom pracownicy seksualnej konstruowanym w abolicyjnej dyskursie: figurze „sprostytuowanej kobiety” i „zranionego podmiotu”. Następnie, sięgniemy po wypracowaną przez Judith Butler kategorię „wrabiania”, by pokazać, w jaki sposób i z jakimi konsekwencjami, abolicyjne ramy problematyzacji pracy seksualnej konstruują kobiety świadczące usługi seksualne jako osoby nie spełniające kryteriów uznawalności.
Journal
Lud
Year
Volume
101
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-04-10
Contributors
author
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_12775_lud101_2017_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.