Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 20(29) | 153-182

Article title

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu jako „trzecie miejsce”

Content

Title variants

EN
Poznań University Library as the „third place"

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule omawiam kulturotwórczą, wydawniczą i promocyjną działalność Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, głównie na przestrzeni ostatnich 20 lat. Przedstawiam najważniejsze przejawy działalności kulturotwórczej, takie jak: Tydzień Bibliotek, Festiwal Nauki i Sztuki, Noc Naukowców, wystawy, Żywa Biblioteka, Poznańska Dyskusyjna Akademia Komiksu, Dyskusyjny Klub Książki. Prezentuję działalność wydawniczą: rocznik „Biblioteka”, serie: Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, Antiquitates Minutae, Libri Librorum i inne wydawane poza seriami pozycje. Tekst kończę opisem zadań w zakresie promowania instytucji. Aktywność, realizowana praktycznie od zarania dziejów Biblioteki, przeszła w ostatnich latach rewolucyjną zmianę. Stanowi to bez wątpienia odpowiedź na oczekiwania społeczne zarówno mieszkańców regionu, pracowników i studentów uczelni, jak i stałych użytkowników placówki, a jednocześnie jest elementem świadomej strategii. Jest to także podkreślanie roli największej placówki bibliotecznej w północno-zachodniej Polsce.
EN
The present article discusses the culture making, editorial and promotional activity of the University Library in Poznań focusing mainly on the last twenty years. The most important manifestation of the library’s culture making activity are presented and include: Library Week, Festival of Science and Arts, Researchers’ Night, exhibitions, Living Library, Poznań Comics Discussion Academy, Book Discussion Club and many others. The presented editorial and publishing activities include: the annual library’s publication „Biblioteka”, the series: Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, Antiquitates Minutae, Libri Librorum and other publications published outside of the regular series. The article is concluded with an outline of the essential tasks to be fulfilled in order to promote the institution. The indicated activities, carried out virtually since the inception of the library, have recently gone through particularly dramatic and significant changes. Undoubtedly, however, they still constitute the core answer to the social expectations of the local population, library staff and students of the University alike, as well as the library’s permanent users. At the same time, this is a component element of a deliberate strategy undertaken by the institution. In addition, this contributes to underpinning the long-term viability of this largest library in North-West Poland.

Keywords

Journal

Year

Issue

Pages

153-182

Physical description

Dates

published
2016-12-15

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka

References

 • Bikowska K., Przegląd badań z zakresu Biblioteki 2.0 w Polsce i na świecie, „Elektroniczne Czasopismo Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie” 2014, nr 6, s. 2, http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/article/viewFile/93/95 [dostęp: 23.05.2016].
 • „Biuletyn Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu” 1959, nr 2; nr 3; nr 4.
 • Chachlikowska A., Wpływ działalności wydawniczej na jakość biblioteki akademickiej na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, w: Działalność wydawnicza bibliotek w czasach konwergencji mediów. Konferencja Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Materiały konferencyjne, red. S. Wojnarowicz, B. Kasperek, Lublin 2011.
 • Gębołyś Z., Misja biblioteki naukowej w teorii i praktyce, w: Zarządzanie strategiczne i marketingowe w bibliotekach, Poznań 2004.
 • Instytut Książki, Dyskusyjne Kluby Książki, http://www.instytutksiazki.pl/abc,dkk.html [dostęp: 25.04.2016].
 • Jana Żdżarowskiego, kanonika poznańskiego, diariusz z lat 1532–1551, oprac. R. Wójcik, W. Wydra, Poznań 2009.
 • Jazdon A., Miejsce biblioteki w medializacji nauki, artykuł niepublikowany, wygłoszony na konferencji „Strategie bibliotek w działaniach edukacyjnych, informacyjnych i medialnych”, Jarocin 13–15 listopada 2004 roku.
 • Jazdon A., Nowoczesne zarządzanie w starych murach, w: Stare i nowe w bibliotece. Współpraca czy konkurencja, Łódź 2010.
 • Kisilowska M., Czy lubicie się Państwo zakładać? O zaufaniu w bibliotece, w: Biblioteka jako „trzecie miejsce”. Międzynarodowa konferencja Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Materiały konferencyjne, Łódź 2011.
 • Ostrowska D., Od Web 2.0 do Biblioteki 2.0, „Bibliotekarz” 2008, nr 3, s. 12.
 • Spis Zawartości Prasy Wielkopolskiej, oprac. K. Jazdon, H. Wieland, Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu nr 22.
 • Sprawozdania Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu za lata 1996–2015.
 • Sprawozdania Oddziału Informacji Naukowej i Transferu Wiedzy Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu za lata 2013–2015.
 • Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 roku. Raport. Biblioteka Narodowa 2016, http://www.bn.org.pl/download/document/1459845698.pdf [dostęp: 18.05.2016].
 • Zachowanie żywota panieńskiego przez trzynascie artykułow, których panny naśladować mają, Kraków, Florian Ungler, 1530. 8°, Libri Librorum, Seria Bibliotheca paleotyporum in lingua polonica impressorum, Poznań 2008.
 • Zarys dziejów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Informator, Poznań 2011.
 • Żywa Biblioteka Polska / Stowarzyszenie Diversja, http://zywabibliotekapolska.pl/zasady/ [dostęp: 20.04.2016].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_b_2016_20_10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.