Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 20(29) | 81-96

Article title

Dary dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu z lat 1921–1927

Content

Title variants

EN
Book donations for the University Library in Poznań in the years 1921–1927

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy darów dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, które wpłynęły do niej w latach 1921–1927. Biblioteka Uniwersytecka powstała w 1919 roku na gruncie dotychczasowej Biblioteki im. Cesarza Wilhelma. Księgozbiór liczący 270 000 tomów miał charakter ogólnoświatowy i germanizacyjny. Ważnym i odpowiedzialnym zadaniem dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej dr. Edwarda Kuntzego stała się polonizacja i dostosowanie istniejącego księgozbioru do nowo powstałego Uniwersytetu Poznańskiego. Dzięki wielkiej ofiarności różnych instytucji krajowych i zagranicznych oraz osób prywatnych udało się zbudować solidny księgozbiór naukowy. Zbiory biblioteczne zostały wzbogacone przez m.in. cenny zbiór książek ze zlikwidowanych rosyjskich bibliotek gimnazjalnych w Kaliszu, księgozbiór prof. Erazma Majewskiego z Warszawy, dr. Leona Szumana z Torunia, dr. Władysława Falgowskiego, prof. Tadeusza Ulatowskiego, prof. Aleksandra Zalewskiego, Władysława Reymonta. Kończąc swoją owocną działalność w Bibliotece Uniwersyteckiej w 1927 roku, Kuntze pozostawił księgozbiór liczący 352 000 tomów.
EN
The present article discusses the donations for the University Library in Poznań received by the library between 1921–1927. The University Library originated in 1919, after taking over the collections of the former German Kaiser Wilhelm Bibliothek. The book stock of the latter, amounting to 270,000 volumes, had a general character and was designed to promote German science and culture. In this situation it was an important and sensitive task for the director of the University Library Dr. Edward Kuntze to carry on with Polonisation of the library’s collections and to streamline the existing collections with the needs of the newly established University of Poznań. Thanks to the following generosity and dedication of various institutions at home and abroad, as well as to donations made by private persons, it was possible to create a sizeable collection of academic and research books. The library’s collections were successively enriched with valuable book collections from dissolved Russian gymnasium libraries in Kalisz and private book collections of Prof. Majewski from Warsaw, Dr. Szuman from Toruń, Dr. Falgowski and Prof. Ulatowski, Prof. Zalewski, and Władysław Reymont, among others. In 1927, when Dr. Kunze retired from the Library, its book collections amounted to 352,000 volumes.

Journal

Year

Issue

Pages

81-96

Physical description

Dates

published
2016-12-15

Contributors

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka

References

  • Głowacka M., Polonizacja księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1919–1920, „Biblioteka” 2002, nr 6 (15), s. 87–96.
  • Kubiak S., Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1919–1966, Poznań 1967.
  • Materiały Archiwum Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu z lat 1919–1927.
  • Vrtel-Wierczyński S., Bibljoteki Wielkopolskie i Pomorskie, Poznań 1929.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_b_2016_20_6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.