PL EN


2016 | 68 | 2 |
Article title

Podstawy praw człowieka w Deklaracji Praw Wirginii w świetle myśli Johna Locke’a

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W historii praw człowieka Deklaracja Praw Wirginii z 1776 r. zajmuje szczególne miejsce. Jest to pierwszy dokument konstytucyjny, kodyfi kujący uprawnienia przysługujące każdemu człowiekowi z samej racji bycia istotą ludzką. W akcie tym dokonuje się przejście praw człowieka ze sfery myśli i idei do sfery konstytuującej ustrój państwowy.
Keywords
PL
 
Year
Volume
68
Issue
2
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-07-26
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_cph_2016_69_2_07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.