PL EN


2016 | 68 | 2 |
Article title

Wolność słowa – komunitariańska argumentacja uzasadniająca różnorodność znaczenia pojęcia

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest z jednej strony przedstawienie podstawowych założeń komunitarianizmu, z drugiej natomiast próba dokonania rekonstrukcji znaczenia terminu „wolność słowa”, w oparciu o założenia metodologiczne analizowanej doktryny. W celu usystematyzowania wywodu najpierw przytoczę podstawowe poglądy komunitarian. Później omówię stanowisko Jeffrey’a Abramsona i Elizabeth Bussiere, zawarte w artykule Wolność słowa i prawo do swobodnego przekazu. Perspektywa Komunitariańska. Pozwoli mi to sformułować w konkluzji odpowiedź na pytanie: czy według komunitarian można mówić o istnieniu jednej wspólnej definicji pojęcia wolności słowa, czy też nie byłoby właściwsze stwierdzenie, że mamy do czynienia z całym spektrum tych, różnych od siebie, wolności?
Keywords
PL
 
Year
Volume
68
Issue
2
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-07-26
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_cph_2016_69_2_16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.