PL EN


2019 | 71 | 2 |
Article title

Katalogi testamentów mieszkańców miast z terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1795 roku, Warszawa 2017: t. 1, Testamenty w księgach miejskich wileńskich z XVI i XVII wieku. Katalog, opr. Kamil Frejlich, ss. 100; t. 2, Testamenty mieszkańców miast Wołynia od końca XVI – do początku XVIII wieku. Katalog, opr. Natalia Biłous, ss.134; t. 3, Katalog testamentów mieszkańców Brześcia i Grodna od XVI do początku XVIII wieku, opr. Natallia Sliž, ss. 78; t. 4, Testamenty mieszkańców lwowskich z drugiej połowy XVI i z XVII wieku. Katalog, opr. Oksana Winnyczenko, ss. 382; t. 5, Testamenty z ksiąg sądowych małych miast polskich do 1525 roku, opr. Agnieszka Bartoszewicz, Krzysztof Mrozowski, Maciej Radomski, Katarzyna Warda pod red. A. Bartoszewicz, ss. 185; t. 6, Katalog testamentów z krakowskich ksiąg miejskich do 1550 roku, opr. Jakub Wysmułek, ss.384; t. 7, Katalog testamentów poznańskich z drugiej polowy XVI i z XVII wieku, opr. Andrzej Karpiński, ss. 435

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
71
Issue
2
Physical description
Dates
published
2019-12-09
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_cph_2019_2_14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.