PL EN


2019 | 71 | 2 |
Article title

Problem wykładni art. 114 konstytucji marcowej w świetle orzecznictwa kościelnego w sprawach małżeńskich

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
71
Issue
2
Physical description
Dates
published
2019-12-09
Contributors
References
 • W. Abraham, Zagadnienia kodyfikacji prawa małżeńskiego, PPA, LII.
 • S. Grzybowski, Podzielność małżeństwa jako zagadnienie kodyfikacyjne, 1935.
 • J. Gwiazdomorski, Trudności kodyfikacji osobowego prawa małżeńskiego, „Czas. Pr. i Ekon." Nr 1 – 12 z 1935 r.
 • W. Komarnicki, Polskie Prawo Polityczne, Warszawa 1922.
 • W. Jaworski, Konstytucja z dn. 17 III 1921 r. Prawo polityczne.
 • H. Konic, Prawo małżeńskie obowiązujące w b. Królestwie Kongresowym, Warszawa 1924 r.
 • H. Konic, K. Lutostański, Prawo cywilne obow. w b. Król. Polskiem. Repetytorium egzaminacyjne, Warszawa 1935.
 • W. Kozubski, Przypadek zastosowania Privilegium Paulianum, Ateneum Kapłańskie, t. 50.
 • K. Lutostański, Zasady projektu prawa małżeńskiego, Warszawa 1931.
 • Małżeństwo w świetle nauki katolickiej. Praca zbiorowa prof. Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1928.
 • J. Osuchowski, Prawo wyznaniowe Rzeczpospolitej Polskiej 1918 – 1939, Warszawa 1967.
 • J. Osuchowski, Problemy polskiego konkordatu z 1925 roku, Państwo i Prawo 12/1965.
 • Przepisy o postępowaniu w sprawach o nieważność małżeństwa dla Sandomierskiego Sądu Biskupiego, oprac. Ks. Dr Józef Baron, Sandomierz 1938.
 • Rocznik Ewangelicki 1925.
 • J. Sawicki, Historia stosunku kościoła do państwa, Kraków 1945.
 • Z. Sitnicki, Rzut oka na projekt prawa małżeńskiego z punktu widzenia przepisów Konstytucji i wymagań życiowych. Głos Sądownictwa 6/1932.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_cph_2019_2_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.