PL EN


Journal
2019 | 17 | 41-51
Article title

„Czy dotyka cię czas?” Foto-grafemiczność tekstu na podstawie utworu Tomasza Różyckiego Las tropikalny

Content
Title variants
EN
„Are You Affected by Time?”.The Photo-graphemicality of a Text on the Example of Tomasz Różycki’s Las tropikalny*
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst stanowi analizę intertekstualnych relacji łączących literaturę z fotografią. W celu ich wydobycia autorka proponuje wykorzystanie pojęć „foto-grafemiczności” tekstu (rozumianej jako zespół cech wskazujących na pokrewieństwo tekstu i fotografii) oraz „foto-grafemu” (będącego ich jednostkową tekstową realizacją), inspirowanych Derridiańskimi kategoriami „gramatologicznymi”. Sposób ich funkcjonowania w tekście poetyckim zaprezentowany zostaje na przykładzie wiersza Las tropikalny Tomasza Różyckiego.
EN
The paper is an attempt at analyzing the intertextual relations between literature and photography. In order to extract them, the notions of textual “photo-graphemicality” (understood as a number of features indicating similarities between a text and a photograph) and “photo-grapheme’ (their individual textual realization), inspired by Derridean “grammatological” categories. Their functioning in a poetic text is presented using the example of Las tropikalny by Tomasz Różycki.
Journal
Year
Issue
17
Pages
41-51
Physical description
Dates
published
2019-12-29
Contributors
References
 • Balcerzan, Edward. „Widzialne i niewidzialne w sztuce słowa”. W Kulturowe wizualizacje doświadczenia, zredagowane przez Włodzimierz Bolecki i Adam Dziadek. Warszawa: Instytut badań literackich : Fundacja "Centrum międzynarodowych badań polonistycznych, 2010.
 • Barthes, Roland. Światło obrazu: uwagi o fotografii. Przetłumaczone przez Jacek Trznadel. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2008.
 • Belting, Hans. Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie. Przetłumaczone przez Mariusz Bryl. Kraków: Tow. Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2007.
 • Derrida, Jacques. O gramatologii. Przetłumaczone przez Bogdan Banasiak. Łódź: Wydawnictwo Officyna, 2011.
 • Drzęźla, Magdalena. „O problemach tłumaczenia”. Kwartalnik Opolski : organ Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk., nr 4 (2010): 147–62.
 • Dziadek, Adam. Obrazy i wiersze: z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 2011.
 • Edelman, Lee. „Homographesis”. W Formy męskości 3, zredagowane przez Adam Dziadek i Filip Mazurkiewicz, przetłumaczone przez Dawid Matuszek, Instytut Badań Literackich PAN. Warszawa, 2018.
 • Farré, Xavier. „Kilka kadrów z wierszy Tomasza Różyckiego”. W Obroty liter: Szkice o twórczości Tomasza Różyckiego, zredagowane przez Anna Czabanowska-Wróbel i Magdalena Rabizo-Birek. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2019.
 • Finsler, Hans. Das Bild der Photographie. Zurich: Conzett & Huber, 1964.
 • Kościańczuk, Marcela. „Fotografia. Forma życia jako żałoby”. W Imperium Rolanda Barthes’a, zredagowane przez Anna Grzegorczyk, Agnieszka Kaczmarek, Katarzyna Machtyl, i Bogusław Żyłko. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016.
 • Logan, Marie-Rose. „Graphesis...” Yale French Studies Yale French Studies 52, nr 4 (1975).
 • Łebkowska, Anna. „Fotografia jako empatyczna mediacja”. W Intersemiotyczność: literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie), zredagowane przez Stanisław Balbus, Andrzej Hejmej, i Jakub Niedźwiedź. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 2004. http://books.google.com/books?id=EYAZAQAAIAAJ.
 • Malabou, Catherine. Plastyczność u zmierzchu pisma: dialektyka, destrukcja, dekonstrukcja. Przetłumaczone przez Piotr Skalski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.
 • Piotrowska-Grot, Magdalena. „Po kolei wszystkie warianty”. W Obroty liter: Szkice o twórczości Tomasza Różyckiego, zredagowane przez Anna Czabanowska-Wróbel i Magdalena Rabizo-Birek. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2019.
 • Pontremoli, Edouard. Nadmiar widzialnego fenomenologiczna interpretacja fotogeniczności. Przetłumaczone przez Marian Leon Kalinowski. Gdańsk: Wydawn. Słowo, Obraz Terytoria, 2006.
 • Rabizo-Birek, Magdalena. „Poezja bliska”. W Obroty liter: Szkice o twórczości Tomasza Różyckiego, zredagowane przez Anna Czabanowska-Wróbel i Magdalena Rabizo-Birek. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2019.
 • Rosenthal, Mira. „Teraźniejszość jako niekończąca się chwila wahania”. W Obroty liter: Szkice o twórczości Tomasza Różyckiego, zredagowane przez Anna Czabanowska-Wróbel i Magdalena Rabizo-Birek, przetłumaczone przez Tomasz Bilczewski i Anna Kowalcze-Pawlik. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2019.
 • Różycki, Tomasz. „Las tropikalny”. W Kolonie. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2007.
 • „Przylądek Horn”. W Kolonie. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2007.
 • „Ziemia ognista”. W Kolonie. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2007.
 • Sławek, Tadeusz. Nie bez reszty: o potrzebie niekompletności. Mikołów: Instytut Mikołowski, 2018.
 • Sontag, Susan. O fotografii. Przetłumaczone przez Sławomir Magala. Kraków: Wydawnictwo Karakter, 2009.
 • Szymborska, Wisława. „O śmierci bez przesady”. W Widok z ziarnkiem piasku: 102 wiersze. Kraków: Wydawn. a5, 2002.
 • Tabaszewska, Justyna. „Powtórzenia i ponowienia,/. Tomasz Różycki a kwestia oryginalności”. W Obroty liter: Szkice o twórczości Tomasza Różyckiego, zredagowane przez Anna Czabanowska-Wróbel i Magdalena Rabizo-Birek. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2019.
 • Więcek, Mariusz. „Robię Ci zoom i zachwycam się”. W Equilibrium. Sopot: Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_fp_2019_17_20654
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.