PL EN


2015 | 20 | 39-61
Article title

Źródła archeologiczne do dziejów drukarstwa na przykładzie drukarni z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
The article presents the results of archaeological and architectural investigations that have been carried out within a former printing house at the Lubrańskiʼs Academy in Ostrów Tumski in Poznań, together with a collection of lead pieces of type collected between 2002 and 2014. Archaeological evidence serves as a pretext for revising the history of printing houses operating in the area since the turn of the seventeenth century towards the end of the eighteenth century.
Year
Volume
20
Pages
39-61
Physical description
Dates
published
2015-01-01
Contributors
 • Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ul. Umultowska 89D, 61-614 Poznań
References
 • Gajl T. 2003 Herby szlacheckie Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Gdańsk: Wydawnictwo L&L.
 • Kabaciński R. 2001 Historia miasta Strzelna (Przełom XIV/XV wieku – 1773 r.). Bydgoszcz: Akademia Bydgoska.
 • Karkucińska W. 1999 Katalog publikacji Drukarni Akademickiej w Poznaniu. W: Kronika Miasta Poznania, 2(1999), s. 252–298.
 • Kóčka-Krenz H. 2007 Odkrycia archeologiczne. W: J. Skuratowicz (red.), Akademia Lubrańskiego (s. 13–20). Poznań: Wydawnictwo Miejskie.
 • Kuklińska K. 1988 Czytelnictwo i drukarstwo, księgarstwo. W: J. Topolski (red.), Dzieje Poznania (t. 1, cz. 2, s. 899–908). Warszawa–Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Linette R. 1999 Z dziejów budynku dawnej Akademii Lubrańskiego. W: Kronika Miasta Poznania, 2(1999), s. 181–213.
 • Łabędzka-Topolska M.D. 1988 Oficyny drukarskie i ich produkcja. W: J. Topolski (red.), Dzieje Poznania (t. 1, cz. 1, s. 533–538). Warszawa–Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Nowacki J. 1964 Dzieje Archidiecezji Poznańskiej, t. 2, Archidiecezja poznańska w granicach historycznych i jej ustrój. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha.
 • Orańska J. 1956 Grafika i rysunek do końca XIX w. W: K. Malinowski (red.), Dziesięć wieków Poznania (t. III, s. 157–192). Poznań-Warszawa: Wydawnictwo Sztuka.
 • Sikora M. 2012 Wytwory metalowe ze stanowiska Posadzego 5. W: H. Kóčka-Krenz (red.), Poznań we wczesnym średniowieczu (t. VII, s. 203–214). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Skuratowicz J. 2007 Akademia Lubrańskiego. Poznań: Wydawnictwo Miejskie.
 • Sowiński J. 1988 Polskie drukarstwo. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk-Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Sójka J. 1977a Akademicka Drukarnia Poznań 1689–1780. W: A. Kawecka-Gryczowa (red.), Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII w. (t. 3, cz. 1, Wielkopolska, s. 17–35). Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Sójka J. 1977b Jezuici Poznań. W: A. Kawecka-Gryczowa (red.), Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII w. (t. 3, cz. 1, Wielkopolska, s. 105–134). Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Sójka J. 1977c Młodujewicz Wojciech. W: A. Kawecka-Gryczowa (red.), Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII w. (t. 3, cz. 1, Wielkopolska, s. 170–174). Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Sójka J. 1977d Regulus Wojciech. W: A. Kawecka-Gryczowa (red.), Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII w. (t. 3, cz. 1, Wielkopolska, s. 209–217). Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Sójka J. 1977e Wolrab. W: A. Kawecka-Gryczowa (red.), Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII w. (t. 3, cz. 1, Wielkopolska, s. 269–298). Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Topolski J. (red.) 1988 Dzieje Poznania (t. 1, cz. 1). Warszawa–Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_fpp_2015_20_04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.