PL EN


2015 | 20 | 85-110
Article title

Słów kilka o Mosinie (na marginesie badań archeologicznych przeprowadzonych na mosińskiej starówce w 2011 r.)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
The archaeological excavations conducted in the spring of 2011 in yard No. 7 in the vicinity of old market at Plac 20 Października (20th October Square) were the first in the history of the town large-scale investigations of residential urban area in Mosina. Late-medieval and modern relics of buildings have been unearthed, and an extremely interesting assemblage of the fifteenth-eighteenth century pottery and small objects of everyday use collected. The absence of materials dating from the fifteentheighteenth- century Middle Ages speaks in favour of the thesis suggested by researchers that Mosina might have been translocated into its present location from neighbouring Niwka.
Year
Volume
20
Pages
85-110
Physical description
Dates
published
2015-01-01
Contributors
author
 • Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ul. Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń, Mosina
 • Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska mgr Alina Jaszewska ul. Ceramiczna 2, 65-954 Zielona Góra Oddział w Poznaniu, ul. Woźna 12, 61-677 Poznań
References
 • Baranowski B. 1971 Kultura ludowa XVII i XVIII w. na ziemiach Polski Środkowej. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.
 • Gazeta Mosińsko-Puszczykowska 2012 [pobrane z: www.gazeta-mosina.pl].
 • Gąsiorowski A. (red.) 1999 Słownik geograficzno-historyczny województwa poznańskiego w średniowieczu (cz. III, z. 4, Pniewy – Q). Poznań: Wydawnictwo PTPN.
 • Górczak Z. 2002 Najstarsze lokacje miejskie w Wielkopolsce (do 1314 roku). Poznań: Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury.
 • Habdas R. 1987 Mały Paryż. Ziemia Mosińska, 11(1987).
 • Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski 1878 (t. 2, wyd. I., Zakrzewski) Poznań.
 • Krzyszowski A. 1992 Wstępne wyniki badań archeologicznych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku szkieletowym z X/XI–XI wieku w miejscowości Sowinki, gm. Mosina, woj. poznańskie, stanowisko 23A. Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, 1, s. 83–102.
 • Kruppé J. 1983 „Indagandy” o stanie garncarstwa miejskiego Wielkopolski w końcu XVIII wieku. W: Z. Kamieńska (red.), Wybrane problemy kultury materialnej miast polskich w XVIII i XIX wieku (t. LVI, s. 133–191). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Łaszkiewicz A. 1997 Kafle i piece kaflowe z dworu na kopcu w Krajkowie pod Mosiną, woj. poznańskie (Biblioteka Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych, t. 1). Poznań: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich.
 • Łojko J., Stępień J. 1992 Zarys dziejów Mosiny i okolic. Mosina: Wydawnictwo „Alpim”.
 • Łukaszewicz J. 1858 Krótki opis historyczny kościołów parochialnych, kościółków, kaplic, klasztorów, szkółek parochialnych, szpitali i innych zakładów dobroczynnych w dawnej dyecezyi poznańskiej (t. I). Poznań.
 • Łęcki W. (red.) 2002 Mosina. 700 lat. Warszawa–Poznań–Mosina: Wydawnictwo API-Press.
 • Pasek J. Ch. 2006 Pamiętniki. Warszawa: Wydawnictwo Orkla Press Polska Sp. z o.o.
 • Pawlak E., Pawlak P. 2014 Stan badań nad miastami wielkopolskimi w latach 1992–2012. Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, 14, s. 243–261.
 • Pruchniewska A. 1987 Mosina w legendzie i zwyczajach. Ziemia Mosińska, 3(1987).
 • Roszak F. 1987 Korzenie naszego istnienia. Ziemia Mosińska, 9(1987).
 • Roszak F. 1986 W 41. rocznicę wyzwolenia. Ziemia Mosińska, 1–2(1986).
 • Sulimierski F., Chlebowski B., Walewski W. (red.) 1885 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (t. VI). Warszawa.
 • Sobczak J. 2007 Napoleon w Wielkopolsce. Spotkania z Zabytkami, 2, s. 27–29.
 • Szeszuła J. 2012 Budynek nr 7 na rynku w Mosinie. [Maszynopis w posiadaniu autorów].
 • Wawrzyniak P. 2003 Kafle piecowe w zbiorach byłej Pracowni Naukowo-Badawczej PKZ Sp. z o.o. w Poznaniu. Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, 6, s. 189–217.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_fpp_2015_20_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.