Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2008 | 34 | 117-128

Article title

Imperfektiv oder Perfektiv? Die Krux mit dem slavischen Verbalaspekt aus deutscher Sicht (am Beispiel des Polnischen)

Content

Title variants

Languages of publication

DE

Abstracts

DE
The present paper deals with the category of aspect as it occurs in Slavic Languages in general and in Polisch in particular and the way it is treated by the authors of textbooks of Polish designed to serve the needs of non-native speakers whose mother tongue lacks the morphological distinction of perfective and imperfective verbs. Special attention is paid to teaching problems which arise from both the nature and the theory of aspect. It could be shown that teaching and learning strategies which aim at enhancing problem-solving skills in the field of aspect cannot be developed at all levels and independently of theoretical issues. The latter, however, as it seems, have to undergo a critical revision thus giving birth to valuable and reliable didactic concepts leading to more efficiency and more satisfying results.

Keywords

Year

Volume

34

Pages

117-128

Physical description

Dates

published
2018-11-05

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski

References

 • Agrell, S., 1918. Przedrostki postaciowe czasowników polskich. In: Materiały i Prace Komisji Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie, Bd. 8.
 • Bartnicka, B., 1992. Trudności w nauczaniu aspektu czasowników. In: Vademecum lektora języka
 • polskiego: 65-79.
 • Bąk, P., 1977. Gramatyka języka polskiego. Zarys popularny. Warszawa.
 • Bogaczowa, I. (Hrsg.), 1989. Język polski dla studentów obcokrajowców. Wrocław.
 • Cockiewicz, W., 1992. Aspekt na tle systemu słowotwórczego polskiego czasownika i jego funkcyjne odpowiedniki 10 języku niemieckim. Kraków.
 • Dąbrowska, A./Łobodzińska, R., 1989. Intensywny kurs języka polskiego dla cudzoziemców Wrocław.
 • Grzegorczykowska, R./Laskowski, R./Wróbel, H., 1984. Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia. Warszawa.
 • Isaćenko, A.V., 1960. Grammaticeskij strój russkogo jazyka v sopostavlenii so slovackim. Morfologija. II. Bratislava.
 • Isaćenko, A.V., 1968. Die russische Sprache der Gegemuart. Teil 1. Formenlehre. München.
 • Karcevski, S., 1927. Systéme du verbe rus se. Essai de linguistique synchronique. Prague.
 • Karcevski, S., 1962. Iz knigi „Sistema russkogo glagola". In: Ju.S. Maslov (Hrsg.), Voprosy glagol'nogo vida. Moskva: 218-230.
 • Klemensiewicz, Z., 2001. Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego. Warszawa.
 • Kochmieder, E., 1987. Aspektologie des Polnischen. (=Selecta Slavica 11). Neuried: Hieronymus.
 • Laskowski, R., 1972. Polnische Grammatik. Leipzig.
 • Lewiński, P.H., 1993. Aspekt czasownikowy w glottodydaktyce języka polskiego. In: Metodyka kształcenia językowego Polakóu) ze Wschodu. Lublin: 57-63.
 • Miodunka, W./Wróbel, ]., 1986. Polska po polsku. Warszawa.
 • Młynarczyk, A., 2004. Aspectual pairing in Polish. Utrecht.
 • Nagórko, A., 2005. Zarys gramatyki polskiej. Warszawa.
 • Netteberg, K , 1953. Etudes sur le verbe polonais. Copenhague.
 • Piemikarski, C., 1968. Typy opozycji aspektowych języka polskiego na tle słowiańskim. Wrocław.
 • Saloni, Z., 2000. Wstęp do koniugacji polskiej. Olsztyn.
 • Schwenk, H.J., 2007. Prafigierung im Polnischen und ihre Entsprechung im Deutschen: Zu Theorie von und lexikographischem Umgang mit Aspekt und Aktionsart (= Języki-Kultury-Teksty-Wiedza, Band VII). Warszawa.
 • Stender-Petersen, A., 1933/34. O funkcijach glagol'nych pristavok v russkom iazyke. In: Slavia XII, 321-334.
 • Strutyński, ]., 1997. Gramatyka polska. Kraków.
 • Vinogradov, V.V., 1972. Russkij jazyk. Moskva/Leningrad.
 • Wróbel, H., 2001. Gramatyka języka polskiego. Kraków.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_gl_2008_34_12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.