PL EN


2010 | 36 | 179-188
Article title

Reflective practitioners: expectations vs facts

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Over the years of working at school teachers gain experience that is necessary for their professional development. The teaching experience may appear of little value if teachers do not reflect upon it. Reflection is the key to success in teaching. The article presents the results of a questionnaire conducted with foreign language teachers from Gorzów Wielkopolski, Poland schools who were asked about their reflection. Many teachers (95%) reported that they reflected on their teaching and even made notes (50%). The research outcomes provide interesting facts about teachers’ reflections.
Year
Volume
36
Pages
179-188
Physical description
Dates
published
2018-11-05
Contributors
References
 • Arends, R.I., 1994. Uczymy się nauczać. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Celce-Murcia, M., 2001. Teaching English as a Second or Foreign Language. Boston, MA: Heinle and Heinle.
 • Day, Ch., 2004. Rozwój zawodowy nauczyciela. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Hiller, Y., 2005. Reflective teaching in further and adult education. London: Continuum.
 • Homer, W., Szymański. M.S., 2005. Nauczyciel i kształcenie nauczycieli. Zmiany i wyzwania. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak".
 • Jasiński, Z., 2007. Kształtowanie refleksyjności nauczycieli poprzez badania nad zawodem. In:Grzesiak, ]., (Ed.), Ewaluacja i innowacje w edukacji nauczycieli. Tom I. Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu, 121-30.
 • Kędzierska, H., 2003. Opór nauczycieli wobec zmian oświatowych - refleksja pedeutologiczna. In: Kwiatkowska, H., Szybisz, M., (Ed.), Edukacja i dialog w świecie przyszłości. Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna, 236-269.
 • Kwiatkowska, H., Szybisz, M., 2003. Edukacja i dialog w świecie przyszłości. Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna.
 • Łobocki, M., 2005. W trosce o skuteczne kształcenie pedagogiczne nauczycieli. In: Horner, W., Szymański, M.S., Nauczyciel i kształcenie nauczycieli. Zmiany i wyzwania. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak", 92-102.
 • Murphy, J.M., 2001. Reflective teaching in ELT. In: Celce-Murcia, M., (Ed.), Teaching English as a Second or Foreign Language. Boston, MA: Heinle and Heinle, 499-514.
 • Niemiec, J., 2005. Euronauczyciel - kształcenie i funkcjonowanie. In: Horner, W., Szymański, M.S., Nauczyciel i kształcenie nauczycieli. Zmiany i wyzwania. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak", 262-270.
 • Okoń, W., 1979. Szkoła współczesna. Przemiany i tendencje rozwojowe. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Okoń, W., 1991. Rzecz o edukacji nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwa Szkole i Pedagogiczne.
 • Pearson, A.T., 1994. Nauczyciel. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Richards, J.C., Farrell. T.S.C., 2005. Professional Development fo r Language Teachers. New York: Cambridge University Press.
 • Włodarski, Z., 1996. Psychologia uczenia się. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wysocka, M., 2003. Profesjonalizm w nauczaniu języków obcych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Zawadzka, E., 2004. Nauczyciele Języków Obcych w dobie przemian. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls".
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_gl_2010_36_15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.