PL EN


2013 | 13 | 22 | 115-132
Article title

Dwugłos o poznańskim Studiu Filmów Animowanych

Content
Title variants
EN
Two Voices about Poznań Studio of Animation Films
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy tego studia zarówno jako instytucji, która w ciągu trzydziestu kilku lat funkcjonowała w różnych systemach ekonomicznych i w różnych formach organizacyjno-prawnych, jak i jako zespołu twórczego, dzięki któremu powstawały i powstają filmy. Jego autorami są: Ewa Sobolewska, producent filmowy, związana ze studiem od początków jego istnienia, a od kilkunastu lat jego prezes, i Jan Zamojski, pracownik naukowy i scenarzysta, związany ze studiem jako pomysłodawca adaptacji i autor scenariuszy filmów z cyklu 14 bajek z królestwa Lailonii Leszka Kołakowskiego. Artykuł napisany jest z pozycji badań kultury produkcji, wyznaczonej przez J.T. Caldwella, przy przyjęciu tzw. perspektywy emic i wykorzystaniu narzędzia wywiadu narracyjnego. Zawiera część metodologiczną oraz wypowiedzi autorów, które powstały jako komentarze do zagadnień, jakie przedstawili sobie nawzajem. Narracje te są świadectwami wrażeń zarówno z okresu koncepcyjnego pracy nad filmem jak i z planu filmowego i zawierają także ogólniejsze autorefleksje dotyczące roli scenarzysty i roli producenta w powstawaniu filmu oraz roli poznańskiego Studia Filmów Animowanych w kulturze filmowej, w tym także w jej lokalnym wymiarze.
EN
The article relates to the studio both as an institution which has operated for three decades in different economic systems and various legal and organisations forms and as a creative team that has made films. The authors are: Ewa Sobolewska, a film producer associated with the Studio since the very beginning, its president for over ten years to date, and Jan Zamojski, an academic and script writer cooperating with the Studio as the author of adaptations and scripts for the films of the series Fourteen Tales from the Kingdom of Lailonia by Leszek Kołakowski. The article adopts a perspective of Production Culture studies initiated by J.T. Caldwell, with the use of the so-called emic perspective and a narrative interview. It is composed of a methodological part and authors’ comments to the questions they posed to each other. The narratives provide impressions from the period of developing the concept of the film and from the film set itself. They also contain more general self-reflections on the role of the script writer and the role of the producer in the creation of a film and reflections on the role of the Poznań Studio of Animation Films for the culture of film, including its local aspect.
Year
Volume
13
Issue
22
Pages
115-132
Physical description
Dates
published
2013-01-13
Contributors
References
  • Por. np. J. Beverley, Narracja świadka, podrzędność i autorytet narracyjny, tłum. M. Świątkiewicz-Mośny, w: Metody badań jakościowych, t. 1, red. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, red. nauk. wyd. polskiego K. Podemski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 761–774.
  • J. Zamojski, Miasto w Lailonii. Uwagi scenarzysty, „Images” 2013, vol. XII, no. 21, s. 43–61.
  • J.T. Caldwell, Production Culture. Industrial Reflexivity and Critical Practice in Film and Television, Duke University Press, Durham and London 2008, s. 380–381, przyp. 44
  • S.E. Chase, Wywiad narracyjny. Wielość perspektyw, podejść, głosów, tłum. F. Schmidt, w: Metody badań jakościowych, t. 2, red. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, red. nauk. wyd. polskiego K. Podemski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 15–55, 31–34.
  • Restart zespołów filmowych. Film Units: Restart , red. M. Adamczak, P. Marecki, M. Malatyński, Korporacja Ha!art, Kraków, Łódź 2012
  • R.C. Allen, D. Gomery, Film History. Theory and Practice, McGraw Hill, Boston 1985.
  • Ł. Biskupski, Przepędzić widmo X muzy: kilka refleksji na temat kulturowej historii kina w kontekście polskim [online], http://www.flmkulturaspoleczenstwo.pl/publicystyka/przepedzic-widmo-x-muzy-kilka-refeksji-na-temat-kulturowej-historii-kina-w-kontekscie-polskim/ [dostęp: 20 września 2013].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_i_2013_22_08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.