Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 16 | 25 | 249-255

Article title

Metodologiczne problemy historii powojennego dokumentu filmowego w Polsce

Content

Title variants

EN
The Methodological Problems of Studies on the History of Polish Postwar Documentary

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The Methodological Problems of Studies on the History of Polish Postwar Documentary   The author discusses the narratives and stereotypical (ideological) point of view as a matrix for constructing an overly simple image of the Polish documentary in the postwar period (1944–1955) as shadowed in the untruth of political discourse. In Marek Hendrykowski’s opinion this particular period in Polish documentary film was much more complicated and multi perspectived (in a “dialogical” sense) as a research object posing new questions and opening new perspectives for film historians.

Year

Volume

16

Issue

25

Pages

249-255

Physical description

Dates

published
2015-01-13

Contributors

 • Katedra Filmu, Telewizji i Nowych Mediów UAM

References

 • A. Madej, Kino-władza-publiczność. Kinematografia polska w latach 1944–1949, Bielsko-Biała 2002.
 • M. Halberda, Zjazd Filmowy w Wiśle, „Arka” 1990, nr 30.
 • W. Świeżyński, Film dokumentalny (1944–1949), w: Historia filmu polskiego. Tom III: 1939–1956, red. J. Toeplitz, Warszawa 1974.
 • E. Zajiček, Poza ekranem. Kinematografia polska 1918–1991, Warszawa 1992.
 • J. Lemann-Zajiček, Kino i polityka. Polski film dokumentalny 1945–1949, Łódź 2003.
 • M. Cieśliński, Piękniej niż w życiu. Polska Kronika Filmowa 1944–1994, Warszawa 2006.
 • M. Hendrykowski, Paradoksy poetyki socrealizmu w filmie polskim „Blok” 2002, nr 1.
 • E. Gębicka, Kino w Polsce w latach 1944–1965. Polityka kulturalna. Ekonomia. Repertuar, dysertacja doktorska, Uniwersytet Wrocławski 1992.
 • P. Zwierzchowski, Pęknięty monolit. Konteksty polskiego kina socrealistycznego, Bydgoszcz 2005 (tutaj zwłaszcza analiza Szerokiej drogi Konstantego Gordona, 1949).
 • Literatura w Polsce Ludowej, literatura Polski Ludowej, w: M. Głowiński, Rozmaitości interpretacyjne. Trzydzieści szkiców, Warszawa 2014, s. 141–150.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_i_2015_25_19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.