PL EN


2020 | 27 | 36 |
Article title

Warstwa werbalna ścieżki dźwiękowej jako element współbudowania przestrzeni w filmie

Content
Title variants
EN
The verbal layer of the soundtrack as an element of co-construction of space in film
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the most typical ways of co-building various types of film space through the verbal layer of the soundtrack: inside the frame and outside of it, diegetic and non-diegetic, and narrative and non-narrative. In order to discuss linguistic ways of co-creating space, the author used the tenets of mediolinguistics and the ideas of the textual image of the world and the linguistic image of the world.
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Filologii Polskiej
References
 • Bartmiński J., Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2006
 • Helman A., Pitrus A., Podstawy wiedzy o filmie, Gdańsk 2008
 • Język w mediach. Antologia, red. M. Kita, I. Loewe, Katowice 2014
 • Klejsa K., A film-like thing, czyli o tym, jak zjawiska filmopochodne utrudniają odpowiedź na pytanie: „co to jest film?”, [w:] Kino po kinie. Film w kulturze uczestnictwa, red. A. Gwóźdź, Warszawa 2010
 • Miławska-Ratajczak M., Dialog w roli głównej. Polszczyzna we współczesnym kinie na przykładzie wybranych autorów, Kraków 2018
 • Ostaszewski J., Historia narracji filmowej, Kraków 2018
 • Ostrowska E., Przestrzeń filmowa, Kraków 2000
 • Pajdzińska A., Ryszard T., Językowy obraz świata – konwencja i kreacja, „Pamiętnik Literacki” 1996, r. LXXXVII, z. 4
 • Paździo J., Skowronek B., O dwóch Karolach i ich haremiankach. Lingwistyczny i (pop)kulturowy portret kobiecości i męskości w filmach „Och, Karol”, [w:] Oblicza płci. Język. Kultura. Edukacja, red. M. Karwatowska, J. Szpyra-Kozłowska, Lublin 2012
 • Przylipiak M., Kino stylu zerowego. Dwadzieścia lat później, Sopot 2016
 • Skowronek B., Językowy obraz Rosji i Rosjan w kinie polskim po 1990 roku. Rekonesans, „Historyka. Studia Metodologiczne” 2011, t. XLI
 • Skowronek B., Konceptualizacje filmu i jego oglądania w języku młodzieży. Studium kognitywno-kulturowe, Kraków 2007
 • Skowronek B., Mediolingwistyka. Wprowadzenie, Kraków 2013
 • Sowińska I., Dźwięki i obrazy. O słuchaniu filmów, Katowice 2001
 • Szczekała B., Kino postfabularne i karnawał atrakcji, „EKRANy” 2015, nr 3–4
 • Szczekała B., Mind-game films. Gry z narracją i widzem, Łódź 2018
 • filmografia
 • Locke, reż. Steven Knight (Anglia 2013)
 • Winni, reż. Gustaw Möller (Dania 2018)
 • Kieł, reż. Yorgos Lantimos (Grecja 2009)
 • Plemię, reż. Mirosław Słaboszpycki (Ukraina 2014)
 • Dzień świra reż. Marek Koterski (Polska 2002)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_i_2020_36_14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.