PL EN


2013 | 1 | 59-71
Article title

Stymulowanie rozwoju percepcji słuchowej małych dzieci z mózgowym porażeniem

Content
Title variants
EN
The sense of „being different” that deaf-blind people, and people with weak vision have, in the physical and mental spheres of life
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The text tackles the issue of stimulation of auditory perception in small children with cerebral palsy. Parents and specialists are able to use different methods to enhance the communication competence of small children which takes into consideration various needs of the child stemming from different areas of its development. In text there are some propositions of exercises, which could be done in everyday situations and which are attractive for small children; the aim of them is to develop auditory perception.
Year
Issue
1
Pages
59-71
Physical description
Dates
published
2013-01-01
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
author
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • AMIEL-TISON C., Neurologia perinatalna, przeł. B. Kazek i M. Poleszuk-Siedlecka, Wyd. Urban & Partner, Wrocław 2008.
 • BOKUS B., SHUGAR G.W. (red.), Psychologia języka dziecka. Osiągnięcia, nowe perspektywy, GWP, Gdańsk 2007.
 • CIESZYŃSKA J., KORENDO M., Wczesna interwencja terapeutyczna, Wyd. Edukacyjne, Kraków 2008.
 • CLARK M., Language through living for hearing impaired children, Hodder & Stoughton, London 1989.
 • ELIOT L., Co tam się dzieje? Jak rozwija się mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia, Media Rodzina, Poznań 2003.
 • ESTABROOKS W., Auditory-Verbal Therapie Programm, Meggen-Zollikon, 1999.
 • HERZYK A., Wprowadzenie do neuropsychologii klinicznej, Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa 2005.
 • HORSCH U., Kommunikative Erziehung, Groos, Heidelberg 1982.
 • JAKONIUK-DIALLO A., Percepcja słuchowa dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2012.
 • JAKONIUK-DIALLO A., Rozwijanie percepcji słuchowej dziecka w relacji z matką, [w:] A. Twardowski (red.), Wspomaganie rozwoju dzieci z rzadkimi zespołami genetycznymi, PTP, Poznań 2009.
 • KORZON A., Wpływ warunków akustycznych na odbiór słuchowy u dzieci z wadą słuchu, „Audiofonologia” 2001, t. 20, s. 102–112.
 • KUBIAK H., Samodzielność małych dzieci z mózgowym porażeniem, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2011.
 • KUBIAK H., Specyfika kształtowania się przywiązania u dzieci z zaburzeniami w rozwoju, [w:] J. Wyczesany (red.), Wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzeniami genetycznymi, PTP, Poznań 2010, s. 109–121.
 • MACIAS M., WEGNER L., Speech and Language. Development and Disorders, BC Decker Inc, Connecticut 2009.
 • MENKES J., SHIELDS W.D., Neurodiagnostic Tests: Their Indication and Selection, [w:] M. Bernard (red.), Child Neurology, BC Decker Inc, Connecticut 2009.
 • MICHAŁOWICZ R., Mózgowe porażenie dziecięce, PZWL, Warszawa 2001.
 • MIHILEWICZ S., Zaburzenia przetwarzania słuchowego u dzieci z porażeniem mózgowym, Wyd. Uniw. Wrocławskiego, Wrocław 2003.
 • SCHAFFER H., Rozwój społeczny. Dzieciństwo i młodość, Wyd. Uniw. Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 • SCHMID-GIOVANNINI S., Rady i wskazówki dla rodziców i wychowawców dzieci z uszkodzonym słuchem. Całościowa metoda przyswajania mowy dźwiękowej. Zeszyt 1 (Wiek 0–2), Polski Komitet Audiofonologii, Warszawa 1995.
 • STECKO E., Zaburzenia mowy dzieci – wczesne rozpoznawanie i postępowanie logopedyczne, Wyd. UW, Warszawa 1996.
 • STYCZEK I., Logopedia, PWN, Warszawa 1979.
 • TWARDOWSKI A., Kształtowanie dialogowej kompetencji komunikacyjnej u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, Instytut Pedagogiczno-Artystyczny UAM, Kalisz 2002.
 • VASTA R., HAITH M., MILLER S.C., Psychologia dziecka, WSP, Warszawa 1995.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ikps_2013_1_03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.