Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 3 | 9-19

Article title

O roli i pozycji badacza w badaniach rzeczywistości szkoły specjalnej i integracyjnej

Authors

Content

Title variants

EN
On the role and rank of a researcher in the studies into the reality of special and integrated school

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
What the study presents is an authorial concept of one of the possible typologies of the research into special education (in special, integrated and mainstream school). The starting point of this typology is the role and rank of the researcher (actor – observer) applied in various research concepts. In the further part, this is juxtaposed with the studies based on direct and indirect data collection. The essence of the text is an analysis of trendy and infrequent types of studies in the indicated field. This analysis incidentally refers to the correctness of the conducted explorations. The study is completed with final conclusions, which comprise a short list of the neglected issues in the field of special education.

Year

Issue

3

Pages

9-19

Physical description

Dates

published
2013-01-01

Contributors

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach

References

 • ARENDT H., Myślenie, Wyd. „Czytelnik”, Warszawa 1991.
 • BERGER P.L., LUCKMANN T., Społeczne tworzenie rzeczywistości, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2010.
 • CHRZANOWSKA I., Zaniedbane obszary edukacji – pomiędzy pedagogiką a pedagogiką specjalną. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.
 • CZARNIAWSKA B., Nowe techniki badań terenowych: shadowning, [w:] D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe. Metody i narzędzia, t. 2, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2012.
 • DEHNEL P., Poznanie a społeczny świat życia, [w:] M. Dziemianowicz, B.D. Gołębniak, R. Kwaśnica (red.), Przetrwanie i rozwój jako niezbywalne powinności wychowania, Wyd. Nauk. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 • ERIKSEN T.H., Małe miejsca, wielkie sprawy. Wprowadzenie do antropologii społecznej
 • i kulturowej, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2009.
 • GAJDZICA Z., Podręcznik w procesie kształcenia uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym, Wyd. UŚ, Katowice 2002.
 • KONECKI K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2000.
 • NIEDBALSKI J., Krótki epizod przynależności – „nowy”, „normalny”, „nieznany” wśród osób z upośledzeniem umysłowym. Problematyka tożsamości badacza w procesie eksploracji terenowej badanego środowiska, [w:] K. Konecki, A. Kasperczyk (red.), Procesy tożsamościowe. Symboliczno-interakcyjny wymiar konstruowania ładu i nieładu społecznego, Wyd. UŁ, Łódź 2010.
 • SCHUMAN H., Metoda i znaczenie w badaniach sondażowych, Oficyna Naukowa, Warszawa 2013.
 • SZUMSKI G., FIRKOWSKA-MANKIEWICZ A. (współprac.), Wokół edukacji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych, Wyd. APS, Warszawa 2010.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ikps_2013_3_01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.