PL EN


2017 | 17 | 143-158
Article title

Analiza wypowiedzi pracowników domów opieki społecznej na temat ich własnego sposobu rozumienia i doświadczania dorosłości przez podopiecznych

Content
Title variants
EN
The analysis of the statements of nursing home workers on the perception and experience of adulthood by their charges
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Experiencing institutions by adults with mental retardation still evokes controversy in literature. The study presents the results of the research on the analysis of narratives by long-term care centre workers. The reality they experienced revealed ‘subjective truth’ about adult lives of mentally retarded people. The analysis of the narratives showed both the personnel’s work which can support, initiate and create adult lives in institution and work which can impair people’s functioning to such an extent that they become passive, withdrawn and isolated. More often mentally retarded adults in institutions experience limitations which affect their lives and create them according to a particular pattern. The lives of adults with mental retardation depend on personnel’s approach and attitude towards a group.
EN
Experiencing the institution by adults with intellectual disability still evokes controversy in source literature. The study presents the results of the research based on the analysis of narratives by nursing home workers. The reality they experience revealed the ‘subjective truth’ about the adulthood of intellectually disabled people. The analysis of the narratives showed personnel’s work that can support, initiate and shape the lives of adults in the institution or can impair their functioning to such an extent that they become passive, withdrawn and isolated. Experiencing the institution, intellectually disabled adults more frequently face limitations that affect their lives and shape them according to a particular pattern. The adulthood of intellectually disabled people depends on the personnel’s approach and attitude towards this group.
Year
Issue
17
Pages
143-158
Physical description
Dates
published
2018-09-09
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Albrecht G., Seelman K., Bury M., Introduction. Formation of disability studies, [w:] G. Albre ht, K. Seelman, M. Bury, Handbook of disability studies, London 2001.
 • Ćwirynkało K., Żyta A., Czy praktyka pedagogiczna dotrzymuje kroku zmianom w teorii pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną? [w:] Kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej, red. K. Ćwirynkało, Cz. Kosakowski, A. Żywanowska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013.
 • Gajdzica Z., Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011.
 • Gnitecki J., Zarys pedagogiki ogólnej, Zysk i S-ka, Poznań 1994.
 • Interdyscyplinarność w opiece i wsparciu osób niepełnosprawnych, red. S. Wrona, J. Rottermund, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.
 • Klus-Stańska D., Narracja w badaniu i kształceniu nauczycieli, „Forum Oświatowe” 2002.
 • Kos E., Wywiad narracyjny jako metoda badań empirycznych, [w:] D. Urbaniak-Zając, E. Kos, Badania jakościowe w pedagogice, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 • Parys K., Zakres oddziaływań współczesnej pedagogiki specjalnej na tle dotychczasowych przemian, „Niepełnosprawność” 2011, nr 5.
 • Pedagogika specjalna, red. W. Dykcik W., Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001.
 • Śliwerski B., Cóż po pedagogice w ponowoczesności?, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2012, vol. 15.
 • Urbanowicz Z., Od interdyscyplinarnego do transdyscyplinarnego spojrzenia na niepełnosprawność, „Ogrody nauk i sztuk” 2012, nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ikps_2017_17_08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.