Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 19 | 35-46

Article title

Inny we wczesnym systemie opieki i wychowania

Content

Title variants

EN
The other in the early system of care and education

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Polish child care system for the disabled children offers some interesting solutions. However, lack of coherence in the management of individual groups of small-child outreach facilities makes it impossible for some solutions to be fully implemented. This problem concerns the system of nurseries and early support for the development of children.

Year

Issue

19

Pages

35-46

Physical description

Dates

published
2018-09-09

Contributors

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa

References

 • Borkowska M., Uwarunkowania rozwoju ruchowego i jego zaburzenia w mózgowym porażeniu dziecięcym, Warszawa 2001.
 • Dorszewska J., Neurogeneza i plastyczność synaptyczna ośrodkowego układu nerwowego, w: Apoptoza w chorobach ośrodkowego układu nerwowego, red. W. Kozubski, J. Dorszewska, Czelej, Lublin 2008.
 • http://www.ndt-bobath.pl/?page_id=65/ [dostęp: 29.05.2017].
 • http://www.zespoldowna.info/roznica-wczesna-interwencja-a-wczesne-wspomaganie.html/ [dostęp 23.05.2017].
 • http://www.zlobek.duna.pl/ [dostęp: 23.05.2017].
 • Matyja M., Domagalska M., Podstawy usprawniania neurorozwojowego według Berty i Karla Bobathów, Wydawnictwo Śląskiej Akademii Medycznej, Katowice 1998.
 • Mikler-Chwastek A., Dotykowe poznawanie otoczenia. Diagnoza i wspomaganie rozwoju małych dzieci, Wydawnictwo APS, Warszawa 2011.
 • Reczek E., Wczesna interwencja w Krakowie, „Światło i Cienie” 1997, nr 3.
 • Rościszewska-Woźniak M., Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, Warszawa 2012.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
 • Stefańska R., Wczesna interwencja terapeutyczna – nadzieja i szansa na lepsze jutro dziecka, „Światło i Cienie” 1997, nr 3.
 • Szwiling Z., Zawitkowski P., Podstawy pielęgnacji i opieki nad małym dzieckiem wg zasad NDT-Bobath, [w:] Warszawskie warsztaty neurologiczne. Materiały wybrane 1996-1997, Poradnia Diagnostyki i Terapii Neurologicznej POLEK, Wydawnictwo Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów NDT-SI, Warszawa 1998.
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 • Wójcik K., Neurobiologia rozwojowa i inwolucyjna plastyczności mózgu, [w:] Neurokognitywistyka w patologii i zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin 2009-2011.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ikps_2017_19_03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.