PL EN


2018 | 22 | 31-50
Article title

Aktywność edukacyjna osób starszych jako predykator pomyślnego starzenia się

Content
Title variants
EN
Educational activity of seniors as a predictor of successful ageing
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Jolanta Izabela Wiśniewska, Educational activity of seniors as a predictor of successful ageing, Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy, No. 22, Poznań 2018. Pp. 27–45. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.03 The article presents a paradigmatic change taking place in the theoretical approach to adult education. Against this background and in the context of contemporary conditions, the author points to the importance of learning from everyday experience and the role of educational activity in this process. The discussed issues were focused on the elderly.
Year
Issue
22
Pages
31-50
Physical description
Dates
published
2018-09-15
Contributors
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
References
 • Bauman Z., Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Instytut Kultury, Warsaw 1994.
 • Bauman Z., Liquid Life, Polity Press, Cambridge, 2005.
 • Bauman Z., Liquid Modernity, Polity Press, Cambridge 2000.
 • Bauman Z., Postmodern Ethics, Wiley-Blackwell, Oxford 1993.
 • Bauman Z., Work, Consumerism and the New Poor, Open University Press, Maidenhead, Berkshire 2004.
 • Beck U., Risk Society: Towards a New Modernity, SAGE Publications Ltd., London 1992.
 • Czerniawska O., Drogi i bezdroża andragogiki i gerontologii, WSHE, Łódź 2000, p. 178.
 • Elliott A., Współczesna teoria społeczna, Tłumaczenie Paweł Tomanek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2011.
 • Fabiś A., Wawrzyniak J.K., Chabior A. (eds.), Ludzka starość, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Krakow 2015.
 • Giddens A., The Consequences of Modernity, Polity Press, Cambridge 1990.
 • Grybosiowa, A., Dynamika zmian językowych o podłożu kulturowym u progu XXI wieku (na materiale polskim), [in:] http://docplayer.pl/24358064-Dynamika-zmian-jezykowych-o-podlozu-kulturowym-u-progu-xxi-wieku-na-materiale-polskim-zmiany-w-swiadomosci-mowiacych.html [access: 1 July 2018].
 • Jałowiecki B., Globalny świat metropolii, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warsaw 2007.
 • Krajewski M., Konsumpcja i współczesność. O pewnej perspektywie rozumienia świata współczesnego, Kultura i Społeczeństwo, 1997, no. 3.
 • Malewski M., O ‘polityczności’ andragogiki, Edukacja Dorosłych, 2013, 1(68).
 • Malewski M., Od nauczania do uczenia się O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2010.
 • Educational activity of seniors as a predictor of successful ageing 45 Półturzycki J., Kształcenie ustawiczne i jego konsekwencje dla edukacji, [in:] Kształcenie ustawiczne Idee i doświadczenia, ed. Z.P. Kruszewski, J. Półturzycki, E.A. Wesołowska, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock 2003, pp. 39–59.
 • Stolarczyk-Ambrozik E., Od uspołecznienia ‘mas’ do upodmiotowienia jednostek – od oświaty dorosłych do uczenia się przez całe życie, Edukacja Dorosłych, 2013, 1(68).
 • Wiatrowski Z., Różne wymiary refleksji nad edukacją dorosłych, [in:] Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacją dorosłych, ed. T. Aleksander, D. Barwińska, Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Krakow–Radom 2007.
 • Wiśniewska J.I., Teoria i praktyka edukacji dorosłych-dysonans czy konsonans?, [in:] W kręgu współczesnych problemów edukacyjnych, ed. M.J. Szymański, B. Przybylski, Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warsaw 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ikps_2018_22_03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.