PL EN


2020 | 28 |
Article title

Civic Councils for Education. Critical discourse analysis

Content
Title variants
PL
Civic Councils for Education. Critical discourse analysis
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
The aim of this article is to describe the genesis and activities of the Civic Council for Education project and to present it as an activity leading to the development and possible changes in the socialisation of Polish educational policy. The undertaken analysis concerns the reconstruction of knowledge of the society about the professional situation of teachers and their attitude towards current educational reality. The considerations were presented using critical discourse analysis.
Year
Issue
28
Physical description
Dates
published
2020-08-04
Contributors
References
 • Ambroziak A., To nie będzie strajk ostrzegawczy. Nauczyciele czują się oszukani. Jeżeli nie teraz, to nigdy, https://oko.press/to-nie-bedzie-strajk-ostrzegawczy-nauczyciele-czuja-sie-oszukani-jezeli-nie-teraz-to-nigdy/ (access on: 08.08.2019).
 • Biskupska K., „Analiza dyskursu i krytyczna analiza dyskursu”, [in:] Współczesne teorie społeczne: w kręgu ujęć paradygmatycznych, (eds.) M. Szczepański, A. Śliz,
 • Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, 2014.
 • Etzoni A., Aktywne społeczeństwo XXI wieku, Zakład Wydawniczy NOMOS, Warsaw, 2013.
 • Fukuyama F., „Kapitał społeczny”, [in:] Kultura ma znaczenie, (eds.) L.E. Harrison, S.P. Huntington, Zysk i S-ka, Cracow, 2003.
 • https://polskatimes.pl/strajk-nauczycieli-2019-zawieszony-do-kiedy-czy-3004-salekcje-w-szkolach-mapa-postulaty-czy-matury-sie-odbeda/ga/c1-13749626/zd/32825298 (access on: 12.08.2019).
 • Civic Council for Education. A preliminary summary – June 2019, https://www.naradaobywatelska.pl/ (dostęp: 12.08.2019).
 • Niesporek A., Wódz K., „Grupy zmarginalizowane, przedsiębiorczość społeczna, praca socjalna – strategie rozwoju społeczności lokalnych”, [in:] W stronę aktywnej polityki społecznej, (eds.) T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Wyd. Instytut Spraw Publicznych, Warsaw, 2003.
 • Olubiński A., Aktywność i działanie jako forma edukacji do samorealizacji czy zniewolenia?
 • W świetle założeń edukacji humanistycznej i krytyczno-emancypacyjnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Cracow, 2018.
 • Szczepański M.S., Ślęzak-Tazbir W., „Region i społeczność lokalna w perspektywie socjologicznej”, Górnośląskie Studia Socjologiczne, Seria Nowa 1, 2010, pp. 13–33.
 • Śliwerski B., „Kryzys oświatowej demokracji w świetle makropolitycznych badań pedagogicznych”, Przegląd Pedagogiczny, 2/2016, pp. 313–322.
 • Śliwerski B., „Pedagogika (w) demokracji”, Rocznik Pedagogiczny, vol. 37, 2014, p. 9–37.
 • van Dijk T., “Principles of Critical Discourse Analysis”, Discourse & Society, 4/1993, pp. 249–283.
 • Współczesne teorie społeczne: w kręgu ujęć paradygmatycznych, (eds.) M. Szczepański, A. Śliz, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, 2014.
 • W stronę aktywnej polityki społecznej, (eds.) T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Wyd. Instytut Spraw Publicznych, Warsaw, 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ikps_2020_28_02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.