Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2004 | 10 | 28-41

Article title

Percepcyjna ocena zrozumiałości mowy realizowanej przez dzieci niesłyszące poddawane kształceniu w szkole specjalnej

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Data on the intelligibility of deaf speech presented in the literature differ considerably from paper to paper. The aim of the present research was to determine the intelligibility levels for speech signal produced by Polish profoundly-deaf children and to compare the obtained results with the available data as well as finding out whether the method of speech sample elicitation applied has a statistically significant influence on the results achieved in this area.

Keywords

Year

Volume

10

Pages

28-41

Physical description

Dates

published
2004-06-12

Contributors

 • Institute of Linguistics, Adam Mickiewicz University ul. Międzychodzka 5, 60-371 Poznań, POLAND

References

 • Baran, J. 1980. Rewalidacja głuchych, [w:] Hulek, A. (red.) Pedagogika rewalidacyjna. Warszawa: PWN.
 • Domarecka-Malinowska, E. 1991. O ograniczeniach językowych uczniów głuchych, Biuletyn Audiofonologii,3, str. 57 - 62.
 • Dziemidowicz, Cz. 1996. Dziecko głuche i język ojczysty, Polski Komitet Audiofonologii. Bydgoszcz: Wydawnictwo Tahan.
 • Eckert, U. 1994. Znaczenie i warunki rozwoju języka słownego w kształceniu osób z wadami słuchu, [w:] S. Grabias (red.) Głuchota a Język. Lublin: UMCS, str. 63 - 70.
 • Fornby, C., Monsen, R. B. 1981. Long-term average speech spectra for normal and hearing-impaired adolescents, Journal o f the Acoustical Society o f America, vol. 71, No 1, Jan 1982, str. 196 - 202.
 • Gałkowski, T. 1994. Stan rehabilitacji oraz potrzeby osób z uszkodzonym słuchem, [w:] S. Grabias (red.)
 • Głuchota a Język. Lublin: UMCS, str. 11 - 31.
 • Golanowska, M. 1999. Test artykulacyjny dla dzieci w wieku 2;0 do 3;0 lat, materiały Instytutu Językoznawstwa UAM w Poznaniu.
 • Góralówna, M. 1994. Czynniki decydujące o rozwoju językowym dziecka z uszkodzonym słuchem, [w:] S.
 • Grabias (red.) Głuchota a Język. Lublin: UMCS, str. 59 - 62.
 • Grunwell, P. 1987. Clinical Phonology. London: Croom Helm.
 • Hoffmann, B. 1987. Surdopedagogika. Warszawa: PWN.
 • Jassem, W. 1973. Podstawy Fonetyki Akustycznej. Warszawa: PWN.
 • Kleśta, J. 2002. Charakterystyka akustyczna cech segmentalnych mowy dzieci niesłysłyszących, dysertacja doktorska dostępna w Bibliotece UAM w Poznaniu.
 • Koester, L. S. 1994. Early interactions and the socioemotional development of deaf infants, Early Development and Parenting, vol. 3 (1) , str. 51 - 60.
 • Krajna, E. 1998. Lingwistyczne podstawy opracowania logopedycznego testu artykulacyjnego. Investigationes Linguisticae, vol. IV, str. 5 - 22.
 • Krakowiak, K., Panasiuk, M. 1992. Umiejętności komunikacyjne dziecka z uszkodzonym słuchem,
 • Komunikacja językowa i je j zaburzenia, t. 3, Lublin: UMCS.
 • Krakowiak, K. 1995. Fonogesty jako narzędzie formowania języka u dzieci z uszkodzonym słuchem,
 • Komunikacja językowa i je j zaburzenia, cz. 9, Lublin: UMCS.
 • Kurkowski, Z. M. 1994. Przegląd metod kształcenia mowy u dzieci z uszkodzonym słuchem, w: Grabias, S. (red.) Głuchota a Język. Lublin: UMCS, str. 71 - 94.
 • Levitt, H. 1972. Acoustic analysis of deaf speech using digital processing techniques, IEEE, vol. AU-20, No 1, str. 35 - 41.
 • Okalidou, A., Harris, K.S. 1999. A comparison of intergestural patterns in deaf and hearing adult speakers: implications from an acoustic analysis of disyllables, Journal o f the Acoustical Society o f America, 106(1), July 1999, str. 394 - 410.
 • Perier, O. 1991. Biologiczne konsekwencje wczesnej deprywacji słuchowej, Biuletyn Audiofonologii, t. 3, str. 5 - 17.
 • Piaget, J. 1992. Mowa i malenie dziecka. Warszawa: PWN.
 • Pietrzak, W. 1994. Różne drogi poznawania języka przez dzieci z wadą słuchu [w:] S. Grabias (red.) Głuchota a Język. Lublin: UMCS, str. 95 - 104.
 • Prillwitz, S. 1996. Język, komunikacja i zdolności poznawcze niesłys^cych, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Pruszewicz, A. 2000a. Diagnostyka ogólna zaburzeń słuchu, Zarys Audiologii Klinicznej, Wydanie II. Poznań: Wydawnictwo AM, str. 324 - 338.
 • Pruszewicz, A. 2000b. Diagnostyka zaburzeń słuchu u dzieci, Zarys Audiologii Klinicznej, Wydanie II. Pozmań: Wydawnictwo AM, str. 338 - 346.
 • Rakowska, A. 1994. Natywizm Chomsky’ego a uczenie się języka przez głuchych, [w:] S. Grabias (red.), Głuchota a Mzyk. UMCS, Lublin, str. 115 - 130.
 • Szczepankowski, B. 1994. Stosunek środowiska niesłyszących do edukacji oralnej - badania, które trzeba podjąć [w:] Grabias, S. (red.) Głuchota a Język. Lublin: UMCS, str. 105 - 114.
 • Wygotski, L. S. 1989. Myślenie i mowa, PWN, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_il_2004_10_3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.