PL EN


2005 | 12 | 97-109
Article title

Obraz Grecji w mowie wyzwolenczej Georgiosa Papandreu z 18 pazdziernika 1944 r.

Content
Title variants
EN
The image of Greece in Georgios Papandreou’s liberating speech of 18 February 1944
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
In the first part of the article some remarks about rhetoric in politics are presented. The second part is the first Polish translation of Georgios Papandreou’s speech of 18 February 1944. The third part includes a commentary with reference to rhetorical methods of argumentation used in the translated speech.
EN
In the first part of the article some remarks about rhetoric in politics are presented. The second part is the first Polish translation of Georgios Papandreou’s speech of 18 February 1944. The third part includes a commentary with reference to rhetorical methods of argumentation used in the translated speech.
Keywords
Year
Volume
12
Pages
97-109
Physical description
Dates
published
2005-12-15
Contributors
 • Institute of Linguistics, Adam Mickiewicz University ul. Miedzychodzka 5, 60-371 Poznan, POLAND
References
 • Anderson R. Dean Jr. 2000, Glossary o f Greek Rhetorical Terms Connected to Methods of Argumentation, Figures and Tropes from Anaximenes to Quintylian, Peeters: Peeters Utigeverij
 • Arystoteles 2004, Retoryka, przekład H. Podbielski, Warszawa: PWN.
 • Arystoteles 1973 Ustrój polityczny Aten, przekład L. Piotrowicz, Kraków: PWN
 • Brzeziński A. M. 2002, Grecja, Warszawa: TRIO
 • Clogg R. 1992, A Concise History o f Greece, Cambridge: Cambridge University Press
 • Kennedy G. A. 1980, Classical Rhetoric andits Christian and Secular tradition from Ancient to Modern Times, Chapel Hill: Cambridge University Press
 • Hansen M. H. 1999, Demokracja ateńska w czasach Demostenesa, przekład R. Kulesza, Warszawa: DiG.
 • Kennedy G. A. 1991, Aristotle. A theory o f civil discourse, New York: Oxford University Press
 • Korolko M. 1990, Sztuka retoryki, Warszawa: Wiedza Powszechna
 • Lausberg H. 2002, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, przekład A. Gorzkowski, Bydgoszcz: Hommini
 • Tukidydes 2003, Wojna peloponeska, przekład K. Kumaniecki, Warszawa: Czytelnik
 • Łanowski J., ks. Starowieyski M. 1996, Literatura Grecji Starożytnej, Warszawa: PWN
 • Vittis M. 2003, Iazop^a zqę NeoeXXnviKĄę Aoyoze^aę, A©HNA: EKAOZEIZ OAYZZEAZ.
 • Woodhouse C. M. 1998, MODERN GREECE. A short History, London: Faber and Faber Limited.
 • Ziomek J. 1990, Retoryka opisowa, Wrocław: Ossolineum.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_il_2005_12_9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.