PL EN


2006 | 13 | 86-101
Article title

Legal Definitions in English, Hungarian and Polish Statutory Instruments

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
This article is to explain and compare the structure of legal definitions in English, Hungarian and Polish statutory instruments. Legal definitions are a tool enabling to make terms and legal texts more precise and unambiguous. There is a wide array of legal definitions. The following definitions will be discussed in this article: (i) definitions in the form of glossaries, (ii) bracket definitions within clauses, and (iii) non-bracket definitions within clauses. The following types of definitions will be compared: (i) parity definitions (1. classic definitions, 2. limited classic definitions, 3. non-classic definitions and within that category especially incomplete, complete, complete blank and partial definitions, 4. aggregative definitions), (ii) non-parity definitions (1. iconographic definitions and 2. conditional definitions). 
Keywords
Year
Volume
13
Pages
86-101
Physical description
Dates
published
2006-06-15
Contributors
 • Laboratorium Legilingwistyki, Instytut Językoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ul. Międzychodzka 5, 60 -371 Poznań
 • Laboratorium Legilingwistyki, Instytut Językoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ul. Międzychodzka 5, 60 -371 Poznań
References
 • Apresjan, J. D. 1972. Definiowanie znaczeń leksykalnych j ako zagadnienie semantyki teoretycznej, [in: ] red. A. Wierzbicka, Semantyka i słowniki, Wrocław s. 39-57.
 • Benko, L ., Samu Imre , 1 972. w e Hungarian Language. Budapest: Wademiai Kiadó.
 • Doroszewski, W. 1954. Z zagadnień leksykografii polskiej. Warszawa : PIW.
 • Doroszewski, W. 1970. Elementy leksykologii i semiotyki. Warszawa : PWN.
 • Mikołajczyk-Matyja, Nawoja, 1998. Definiowanie pojęć przez przeciętnych użytkowników języka i leksykografów. Poznań: Sorus.
 • Patryas, W. 1997. Definiowanie pojęć prawnych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Seretny, Anna, 1998. Definicje i definiowanie. Kraków: Nomos.
 • Wronkowska, S., Zieliński M. 1 993. Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych. Warszawa: Urząd Rady Ministrów.
 • Wronkowska, S., Zieliński, M. 1997. Zasady techniki prawodawczej. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Zieliński, Md. 2002. Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 • STATUTORY INSTRUMENTS:
 • Insolvency Act 1986 (Great Britain).
 • Louisiana Civil Code (LCC).
 • US Code Construction Act Chapter 311.
 • Rozporządzenie Prezesa Ministrów w sprawie zasad techniki prawodawczej z dnia 20 lipca 2002r.
 • Uchwała no . 1 47 Rady Ministrów z dnia 5 li stopada 1 9 9 1 r w sprawie techniki prawodawczej.
 • Ustawa z dnia 1 5 września 2000 - Kodeks spółek handlowych (KH).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (KC).
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (PUIN).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (KK).
 • /1975. (II. 5.) KPM-BM rendelet a kozuti kozlekedes szabalyairól
 • evi 5 . torvenyereju rendelet a Bunteto Tórvenykónyvrol szóló 1 978. evi IV. torveny hatalybalepeserol es vegrehajtasaról
 • evi XXII . torveny a Munka TorYenykónyYerol
 • evi XXIII. torveny a kóztisztviselok jogallasaról
 • evi XXIII. torveny a kóztisztviselok jogallasaról
 • evi LXVI. torveny a kozokiratokról, a kozleveltarakról e s a maganleveltari anyag Yedelmerol
 • evi XL . torveny a kozbeszerzesekrol
 • evi LX . Torveny a kozbeszerzesekrol szó ló 1 995. evi XL . torveny módositasaról ^TO0. evi C.torveny a szamYitelrol
 • . evi CI . Torveny a felnóttkepzesrol
 • evi XC . Torveny az ipari mintak nemzetkózi letetbe helyezeserol szó ló 1 925. evi Hagai Megallapodas 1 999. julius 2-an, Genfben felulvizsgalt szo vegenek kihirdeteseró1
 • . evi V. torveny a cegnyilvanossagról, a biró sagi cegeljarasról e s a vegelszamolasról
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_il_2006_13_6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.