PL EN


2009 | 17 | 141-151
Article title

Czyn i osoba w akcie normatywnym, czyli co znaczy zwrot ma prawo w Konstytucji III Rzeczypospolitej

Content
Title variants
EN
An Act and Person in a Statutory Instrument – the Meaning of a Syntagm “to Have a Right” under the Constitution of the Republic of Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Problem badawczy sformułowany w temacie artykułu dotyczy związków między treścią zawartą w przepisach a formą wypowiedzi. Przedmiotem analizy jest semantyka czasownika modalnego w zdaniach normatywnych. W artykule przedstawiono, jak w struktury języka aktu ustawodawczego są wpisane filozofia prawa, ideologiczne założenia ustawodawcze i tradycja polskiego języka prawnego.
Year
Volume
17
Pages
141-151
Physical description
Dates
published
2009-06-15
Contributors
 • ul. Dobrego Pasterza 29/24, 31-416 Kraków
References
 • Jopek-Bosiacka Anna, 2006, Przekład prawny i sądowy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Krąpiec Mieczysław Albert, 1993, Człowiek i prawo naturalne, wyd. 3 poprawione, Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Lizisowa Maria Teresa, 2006, Tekst - kontekst - interpretacja. W poszukiwaniu semiotyczno-dyskursywnych wzorców konkretyzacji języka, Kraków: Collegium Columbinum.
 • Lyons, John, 1989, Semantyka, t. 2, przekł. Adam Weinsberg, Warszawa: PWN.
 • Redelbach Andrzej, Wronkowska Sławomira, Ziembiński Zygmunt, 1993, Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Rytel Danuta, 1982, Leksykalne środki wyrażania modalności w języku polskim i czeskim, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Sarkowicz Ryszard 1995, Poziomowa interpretacja tekstu prawnego, Kraków: nakł. UJ.
 • Tokarczyk Roman, 2004, Filozofia prawa, wyd. 9, Lublin 2004: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Zawadowski Leon, 1966, Lingwistyczna teoria języka, Warszawa: PWN.
 • Zieliński Maciej, 2002, Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 • Ziembiński Zygmunt, 1966, Logiczne podstawy prawoznawstwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze.
 • Zirk-Sadowski Marek, 2000, Wprowadzenie do filozofii prawa, Warszawa: Kantor Wydawniczy Zakamycze.
 • Znamierowski Czesław, 1947/1948, Prolegomena do nauki o państwie i prawie, Poznań: Księgarnia Zdzisława Gustowskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_il_2009_17_10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.