PL EN


2010 | 22 | 139-156
Article title

Jakościowa i ilościowa analiza słownictwa oraz jednostek quasi- i nieleksykalnych wypowiedzi w dialogach zadaniowych „origami”

Content
Title variants
EN
Qualitative and quantitative analysis of lexical, quasi- and non-lexical components of utterances in task-oriented “origami” dialogues
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In this text, an analysis of the lexical material obtained from the recordings of Polish task-oriented dialogues is presented. Some findings regarding quasi- and non-lexical units are also mentioned. The dialogue task involved the reconstruction of a figure made of paper. It was carried out in two settings: Mutual visibility and limited visibility. The analyses of the vocabulary are focused on finding its specific features and the differences between the structures of the vocabularies of instruction givers and instruction followers in the two settings. Frequency lists as well as most frequent bigrams extracted from the material are discussed in terms of their relatedness to the settings, the roles of the speakers and some other factors. 
Keywords
Year
Volume
22
Pages
139-156
Physical description
Dates
published
2010-12-15
Contributors
 • INTERDYSCYPLINARNE CENTRUM PRZETWARZANIA MOWY I JĘZYKA UAM INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UAM UL. A. FREDRY 10, 61-701 POZNAŃ
 • INTERDYSCYPLINARNE CENTRUM PRZETWARZANIA MOWY I JĘZYKA UAM INSTYTUT JĘZYKOZNAWSTWA UAM AL. NIEPODLEGŁOŚCI 4, 61-874 POZNAŃ
References
 • Anusiewicz, J., Skawiński, J. 1996. Słownik polszczyzny potocznej, Warszawa-Wrocław.
 • Bańko, M. 2007. Wykłady z polskiej fleksji. Warszawa.
 • Boersma, P., Wenink, 2010. Praat 3.9: Doing Phonetics by Computer. (computer software)
 • Chlebda, W. 2001. Frazematyka. w: J. Bartmiński (red.) Współczesny język polski. Lublin: s. 335-342
 • Grzegorczykowa, R. 2001. Wprowadzenie do semantyki językoznawczej. Warszawa.
 • Grzegorczykowa, R., Laskowski, R., Wróbel, H. (red.). 1986. Gramatyka współczesnego języka polskiego, t. II: Morfologia. Warszawa: Wydwnictwo PWN.
 • Jędrzejko, E. 2002. Modalność - kategoria opisowa stylistyki i tekstologii lingwistycznej. w: Z. Krążyńska i Z. Zagórski (red.) Poznańskie Spotkania
 • Językoznawcze, t. IX, Poznań: Wydwnictwo PTPN, s. 57-67.
 • Karpiński, M., Jarmołowicz-Nowikow, E., Malisz, Z., Szczyszek, M., E., Juszczyk, K. 2008. Rejestracja, transkrypcja i tagowanie mowy oraz gestów w narracji dzieci i dorosłych. (Recording, transcription and tagging of speech and gestures in child and adult narration). Poznań, Investigationes Linguisticae, Volume XVI: 83-98.
 • Klessa, K., Karpiński, M., Bałdys, O., Demenko, G. 2009. Speechlabs ASR. Polish
 • Lexical Database for Speech Technology: Design and Architecture. Speech and Language Technology, vol 11.
 • Kurcz, I., Lewicki, A., Sambor, J., Szafran, K., Woronczak, J. 1990. Słownik frekwencyjny współczesnej polszczyzny. t. I–II. Kraków
 • Lubaś, W. (red.). 2001-2006. Słownik polskich leksemów potocznych. t. I-IV (A-L), Kraków: Wydawnictwo Naukowe DWN.
 • Mykowiecka A., K. Głowińska and J. Rabiega-Wiśniewska 2010. Domain-related Annotation of Polish Spoken Dialogue Corpus LUNA.PL, Proceedings of LREC 2010 Conference, Malta.
 • Nisbett, R.E. 2009. Geografia myślenia. Przekład E. Wojtych. Sopot: Wydawnictwo Smak Słowa.
 • Pęzik, P. 2010. Providing corpus feedback for translators with the PELCRA Search Engine for NKJP. In: Practical Applications in Language and Computers 2009.
 • Wierzbicka, A. 1971. Kategoria semantyczna „ramy” modalnej. w: Sesja Naukowa Międzynarodowej Komisji Budowy Gramatycznej Języków Słowiańskich. Wrocław: s. 179-183.
 • Łącza internetowe
 • Korpus IPI PAN
 • Korpus Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN
 • Narodowy Korpus Języka Polskiego
 • PELCRA - korpus referencyjny języka polskiego
 • Program ELAN
 • Program PRAAT
 • Projekt LUNA
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_il_2010_22_8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.