PL EN


2013 | 29 | 9-26
Article title

Problematyka polskiej leksyki ogólnej w świetle Nisbettowskiej koncepcji geograficzno-kulturowych uwarunkowań myślenia

Authors
Content
Title variants
EN
The issue of Polish vocabulary from the perspective of the Nisbett’s concept of geo-cultural determinants of human thinking
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article deals with Nisbett’s conception of geography of thought and its linguistic confirmations. Basing on Nisbett’s theses the problem of Polish mentality and language is concerned. That is why lexis and some others linguistic aspects are analysed in purpose to find the answer for the question if Polish thought is more like Asian or more like Western. The main focus for research is the grammatical structure of Polish lexis, the percentage of polysemous words in Polish language and the generic usage of Polish nouns.
Year
Issue
29
Pages
9-26
Physical description
Dates
published
2013-01-01
Contributors
author
 • Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”, Uniwersytet Warszawski
References
 • Buttler, D. 1977a. Polskie słownictwo potoczne. I. Cechy fonetyczne i fleksyjne leksemów. II. Słowotwórstwo. W: Poradnik Językowy, z. 3, s. 89-98
 • Buttler, D. 1977b. Polskie słownictwo potoczne. III. Charakterystyka leksykalnosemantyczna zasobu słownikowego. W: Poradnik Językowy, z. 4, s. 153-163
 • Buttler, D., Markowski, A. 1988. Słownictwo wspólnoodmianowe, książkowe i potoczne współczesnej polszczyzny. W: Anusiewicz, J., Bartmiński, J. (red.). 1988. Język a kultura, t. 1. Wrocław, s. 179-205
 • Dubisz, S. 2003: Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 2. Warszawa: PWN
 • Głowiński, M. (red.) 1980. Język i społeczeństwo, przekł. J. Arnold, K. Biskupski, K.
 • Falicka, J. Faryno, M. Łukasiewicz. Warszawa: Czytelnik
 • Grolewska, D., Rachocka, J. 2005. Slogan reklamowy, czyli jak skutecznie zachęcać do zakupów, http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=312286
 • Markowski, A. 1992a. Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny, t. I. Wrocław: Wydawnictwo „Wiedza o kulturze”
 • Markowski, A. 1992b. Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny, t. II. Dodatki.
 • Wrocław: Wydawnictwo „Wiedza o kulturze”
 • Mizerski, W. (red.). 2000: Język polski. Encyklopedia w tabelach. Warszawa: Wydawnictwo Adamantan
 • Nisbett, R.E. 2009. Geografia myślenia. Dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej, przekł. E. Wojtych. Sopot: Wydawnictwo „Smak Słowa”
 • Saloni, Z. 1988. Struktura gramatyczna słownictwa zawartego w „Słowniku języka polskiego PAN” pod red. W. Doroszewskiego – zestawienie liczbowe. W: Saloni, Z. (red.). 1988. Studia z polskiej leksykografii współczesnej, t. 1. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 149-161
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_il_2013_29_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.