Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 29 | 37-49

Article title

Składniowe wyznaczniki przynależności kulturowej

Authors

Content

Title variants

EN
Syntactic determinants of cultures

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The starting point for the discussion is the hypothesis of Richard E. Nisbett about differences of thinking and communication systems between people of the East and the West. It is significant that these differences have specific linguistic markers, on syntactic level as well. Therefore, the aim of this text is an attempt to answer the question: how the syntactic subsystem of the contemporary Polish language is located in indicated dichotomy. It appears that the answer is not easy and requires consideration of many aspects of this problem. The final conclusion, however, tends to the statement that the Polish syntax is the complex unit and includes the features of both communication systems – east and west – but we can notice the gravity to the West.

Year

Issue

29

Pages

37-49

Physical description

Dates

published
2013-01-01

Contributors

author
 • Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

 • Bobrowski I., Składniowy model polszczyzny, Kraków (2005).
 • Bogusławski A., Problems of the Thematic-Rhematic Structure of Sentences, Warszawa (1977).
 • Bogusławski A., O pojęciu wyjaśniania i wyjaśnianiu w lingwistyce, Biuletyn PTJ XL, s. 45–51 (1983).
 • Derwojedowa M., Porządek linearny składników zdania elementarnego w języku polskim, Warszawa (2000).
 • Karolak S., Składnia wyrażeń predykatywnych, [w:] Z. Topolińska (red.) Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia, Warszawa (1984).
 • Karolak K., Podstawowe struktury składniowe języka polskiego, Warszawa (2002).
 • Klemensiewicz Z., Lokalizacja podmiotu i orzeczenia w zdaniach izolowanych, Biuletyn PTJ IX, s. 8–20 (1949).
 • Klemensiewicz Z., Zarys składni polskiej, Warszawa (1967).
 • Mielczuk I., Oпыт теории лингвистических моделей Смысл ⇔ Текст. Семантика, синтаксис [Opyt teorii lingvisticzeskich modelej „smysl ⇔ tekst”. Siemantika, sintaksis], Moskva (1974).
 • Mielczuk I., Dependency syntax: theory and practice, New York (1988).
 • Moroz A., Strukturalna charakterystyka konstrukcji składniowych zawierających składnik zerowy, Toruń (2002).
 • Niesbett R. E., Geografia myślenia, Sopot (2009).
 • Pisarkowa K., Składnia rozmowy telefonicznej, Wrocław (1975).
 • Przepiórkowski A., Bańko M., Górski R. L., Lewandowska-Tomaszczyk B., Narodowy Korpus Języka Polskiego, Warszawa (2012).
 • Saloni Z., Cechy składniowe polskiego czasownika, Wrocław (1976).
 • Saloni Z., Świdziński M., Składnia współczesnego języka polskiego, Warszawa (1998).
 • Saussure de F., Kurs językoznawstwa ogólnego, Warszawa (1991).
 • Świdziński M., Elipsa w gramatyce formalnej współczesnej polszczyzny pisanej, Prace Filologiczne XXXIII, s. 357–364 (1986).
 • Świdziński M., Własności składniowe wypowiedników polskich, Warszawa (1996).
 • Wajszczuk J., O metatekście, Warszawa (2005).
 • Zabrocki L., Wspólnoty komunikatywne w genezie i rozwoju języka niemieckiego. Część 1. Prehistoria języka niemieckiego, Wrocław (1963).
 • Zaron Z., Problemy składni funkcjonalnej, Warszawa (2009).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_il_2013_29_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.