PL EN


2014 | 31 |
Article title

Przyczynek do charakterystyki języka muzyki

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article is to show the features of language of music. The presented examples were taken from Polish and some other languages, because the language of music is versatile throughout the world. The aim of the paper is to prove that the language of music is the language for special purposes and also can be understood in almost every country. The structure of the article is divided into theoretical and practical parts in which we have many explanatory examples. Not all features were described, in the nearest future such description should be broadened.
PL
Artykuł porusza zagadnienie cech języka muzyki. Celem pracy jest omówienie wybranych cech języka muzyki takich jak polisemia, neologizmy, zapożyczenia, skróty i skrótowce, eponimy w tym toponimy i internacjonalizmy. Dodatkowo, dokonano próby zaklasyfikowania języka muzyki jako jednego z języków specjalistycznych. Język muzyki, jeżeli jest znany, może być zrozumiały prawie w każdym języku świata, ponieważ terminologia muzyczna jest w wielu przypadkach terminologią internacjonalną. Struktura artykułu została podzielona na dwie części – teoretyczną i praktyczną (wraz z przykładami omawianych cech). Nie wszystkie cechy języka muzyki zostały wzięte pod uwagę, a ich poszerzenie powinno mieć miejsce w dalszych badaniach dotyczących omawianej tematyki.
Keywords
Year
Issue
31
Physical description
Dates
published
2014
online
2014-01-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_il_2014_31_6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.