PL EN


2014 | 31 |
Article title

Klasyfikacja czasowników nowogreckich w czasach teraźniejszym i przeszłym niedokonanym

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
When the Modern Greek verbal system is analysed many similarities may be seen. Despite that, the system is divided into conjugations and inflectional classes that do not cover all verbs. Given that the Modern Greek verbal inflection can be characterised as regular and symmetric from the morphological point of view, the question whether it is necessary to distinguish conjugations with non-conjugational’ inflectional classes as e.g. contracted verbs arises.The objective is to review classifications of the conjugational systems of the Modern Greek verbs in the Indicative Mood of the Present and Imperfective Past Tenses and, in accordance to the morphological analysis of verbal forms, to propose a new one. The analysis concentrates on the morphology of verbal forms and on analogies between the second conjugation and the contracted verbs. The analysis is based on the morphological features of verbs. In other words, it concentrates on the distinction of a verbal stem or stems, personal endings and correlation between them. Such an approach enables one to observe similarities and differences among verbs, regardless of the conjugational class they represent. Consequently, it is possible to group verbs in accordance to the features of the stem and personal endings that are added, leading to a proposal of new classification of the Modern Greek verbal system.
PL
Podczas przeprowadzania analizy systemu koniugacyjnego języka nowogreckiego pod kątem morfologii można zauważyć liczne podobieństwa pomiędzy różnymi klasami koniugacyjnymi. Ponadto, system ten można scharakteryzować jako stosunkowo regularny i symetryczny (pod kątem morfologii), wydzielone koniugacje nie obejmują wszystkich czasowników tego języka, pozostawiając ich część jako niezależne klasy fleksyjne. Rodzi się jednak pytanie, czy przy tak dużej regularności konieczny jest podział czasowników na koniugacje, obejmujące większą część czasowników nowogreckich, i niezależne klasy koniugacyjne.W niniejszym artykule dokonuje się rewizji wybranych klasyfikacji nowogreckiego systemu koniugacyjnego w trybie oznajmującym czasów teraźniejszego i przeszłego niedokonanego pod kątem morfologicznym. Szczególną uwagę autor przypisuje analogiom pomiędzy formami II koniugacji i tzw. czasownikami ściągniętymi, co w konsekwencji prowadzi do zaproponowania nowej klasyfikacji systemu koniugacyjnego współczesnego języka nowogreckiego. Badania koncentrują się na budowie morfologicznej tematu/tematów, końcówek osobowych a także na relacjach pomiędzy nimi. Takie podejście umożliwiło zbadać podobieństwa i różnice pomiędzy formami czasowników niezależnie od koniugacji bądź klasy fleksyjnej do której należą.
Year
Issue
31
Physical description
Dates
published
2014
online
2014-01-01
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_il_2014_31_8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.