PL EN


2015 | 32 |
Article title

Poza strukturalizm. Hybrydy leksykalne w świetle gramatyki kognitywnej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is an attempt at interpretation of traditional structural word formation according to cognitive grammar. Exploration field is concentrated on lexical hybrids with English element in Polish language. The research on hybrids essence reveals their semiotic nature. Traditional and structural point of view is not enough to show all aspects of these kind of words, therefore new instruments are needed. New way of description hybrid phenomena is offered by the cognitive grammar. Cognitive grammar possibilities let investigate hybrids with English element in an interesting way, which is not usually used in traditional word formation. The analysis also shows how important are semantics and linguistics awareness in the creation of new words.Beyond structuralism. Lexical hybrids in the light of cognitive grammar
PL
Artykuł jest próbą interpretacji zagadnień słowotwórstwa hybryd leksykalnych z elementem angielskim w języku polskim z wykorzystaniem gramatyki kognitywnej na tle tradycyjnego słowotwórstwa strukturalnego. Badania nad istotą hybryd pozwolą pokazać ich semiotyczną naturę, natomiast dokładniejsza analiza budowy tych wyrazów wykaże, iż w celach poznawczych warto wyjść poza strukturalne koncepcje badawcze i sięgnąć do narzędzi oferowanych przez inne teorie językoznawstwa. W tymże opracowaniu wykorzystano alternatywną w stosunku do głównego nurtu językoznawstwa i prężnie rozwijającą się teorię gramatyki kognitywnej. Gramatyka kognitywna może bowiem przynieść nowe spojrzenie na istniejące w polszczyźnie hybrydy z cząstkami angielskimi, których sposoby tworzenia, postrzegania, rozumienia wydają się bardziej interesujące, aniżeli wykazywałoby to słowotwórstwo w klasycznym, jedynie strukturalnym rozumieniu. Analiza wybranych jednostek językowych przedstawiona w niniejszym artykule ma na celu również ukazanie tego, jak istotne w tworzeniu nowych słów są semantyka oraz świadomość językowa.
Year
Issue
32
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_il_2015_32_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.