PL EN


2016 | 33 | 55-67
Article title

Profesjolekt hotelarski w mediach na przykładzie pisma menedżerów hoteli – „Biznes Hotel”

Authors
Content
Title variants
EN
Hotel professiolect in the media on the example of a paper “Biznes Hotel” for hotel managers
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the main features of hotel professiolect on the basis of a paper “Business Hotel”, aimed at hotel managers. The basic considerations are preceded by the introduction of the term professiolect as well as features of media messages which confront with the specificity of specialized texts. The main purpose of this article is to characterize hotel professiolect in its variety used in media, particularly at the lexical level (borrowings, professional vocabulary, acronyms) and to indicate the main semantic areas which the analyzed lexemes fall under.
Keywords
Year
Issue
33
Pages
55-67
Physical description
Dates
published
2016-07-01
Contributors
author
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Instytut Filologii Polskiej
References
  • Bieńkuński, S., Dutlinger J., Zarzycki A. 1962. Hotelarstwo. Kraków: Wy-dawnictwo Dolnośląskie.
  • Grabias, S. 1997. Język w zachowaniach społecznych. Lublin: Wydawnic-two Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
  • Grabias, S. 2001. Środowiskowe i zawodowe odmiany języka – socjolekty. w: Współczesny język polski. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
  • Grucza, S. 2009. Kategoryzacja języków (specjalistycznych) w świetle an-tropocentrycznej teorii języków ludzkich. w: Komunikacja specjali-styczna, Nr 2, s. 15–30.
  • Lipczuk, R. 1999. Internacjonalizmy a fałszywi przyjaciele tłumacza. w: Język a kultura, t. 7. Wrocław.
  • Murmann, J. 2014. Profesjolekt branży turystycznej, czyli o specyficznych cechach zawodowego języka turystyki, w: Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Nr 47, s. 47–57.
  • Sawicka, A. 2009. Krótka charakterystyka języków specjalistycznych. w: Komunikacja specjalistyczna, Nr 2, s. 188-198.
  • Wesołowska, D. 1958. Leksykalizacja skrótowców. w: Język Polski, Nr XXXVIII, s. 339–354.
  • Witaszek-Samborska, M. 1992. Wyrazy obcego pochodzenia we współczesnej polszczyźnie. Na podstawie słowników frekwencyjnych. Poznań: Wydawnictwo Nakom.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_il_2016_33_6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.