PL EN


2018 | 40 | 49-61
Article title

Identyfikacja gatunku mowy pochwały w oparciu o strategię reaktywnego gatunku mowy (SRGM)

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
The main purpose of this article is to explain the procedure of identifying the utterances of praise using the Reactive Speech Genre Strategy (RSGS). The RSGS is one of the steps of a wider strategy dedicated to identification of “Praise” speech genre. In the article are described 5 stages of RSGS, which include considerations over: the initiative nature of “Praise” speech genre; the role of the reactive nature of “Gratitude” speech genre in identifying the “Praise” speech genre; the analysis of selected speech genres associated with “Praise” and “Gratitude”. The linguistic corpus consists of selected utterances of positive assessment taken from the Polish version of a television talent show “Mam talent!”.
Keywords
Year
Volume
40
Pages
49-61
Physical description
Dates
published
2019-05-31
Contributors
author
 • UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA
References
 • Bachtin, M. 1986. Estetyka twórczości słownej. Warszawa: P.I.W.
 • Cyluk, A. 2012. Akty podziękowań i ich repliki w mówionej polszczyźnie – studium oparte na korpusie. w: Szymula R. (red.) Linguodidactica, t. XVI. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. pp. 15-30.
 • Drabik, B. 2004. Komplement i komplementowanie jako akt mowy i komunikacyjna strategia. Kraków: Universitas.
 • Drabik, B. 2010. Językowe rytuały tworzenia więzi interpersonalnej. Kraków: WUJ.
 • Marcjanik, M. 2000. Polska grzeczność językowa. Kielce: WAŚ.
 • Norrick, N. R. 1978. Expressive Illocutionary Acts. w: Journal of Pragmatics, nr 2. pp. 277-291.
 • Sikora, K. 2013. Życzenia i winszowanie jako akty mowy. w: Skarżyński, M. (red.): LingVaria, nr 2(13). Kraków: Księgarnia Akademicka. pp 179-189.
 • Wierzbicka, A. 1973. Akty mowy. w: Mayenowa, M. R. (red.) Semiotyka i struktura tekstu. Wrocław: ZN im. Ossolińskich. pp. 201-219.
 • Wyrwas, K. 2002. Skarga jako gatunek mowy. Katowice: WUŚ.
 • Słownik języka polskiego PWN. URL: http://sjp.pwn.pl/
 • Uniwersalny Słownik Języka Polskiego. Dubisz, S. (red.). URL: http://usjp.pwn.pl/
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_il_2018_40_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.