PL EN


2018 | 13 | 47-61
Article title

Język międzysłowiański jako lingua franca dla Europy Środkowej

Content
Title variants
EN
Interslavic as lingua franca for Central-Europe
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Międzysłowiański jest sztucznym językiem pomostowym, opartym na wspólnych elementach języków słowiańskich. Głównym jego celem jest maksymalna zrozumiałość dla Słowian bez żadnej uprzedniej nauki. W dobie globalizacji i masowej turystyki język międzysłowiański otwiera nowe perspektywy dla komunikacji międzynarodowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Region ten składa się z wielu, przeważnie małych państw, a niemal każde z nich ma swój własny, mało znany poza własnym terytorium język. Znajomość języka angielskiego i innych języków obcych jest wciąż na niskim poziomie, a wielojęzyczność bierna możliwa jest tylko w ograniczonym zakresie. Ze względu na swój wysoki stopień zrozumiałości wśród Słowian, międzysłowiański stanowi idealną alternatywę w komunikacji jednokierunkowej, np. w przewodnikach, broszurach, ulotkach i na stronach internetowych.
EN
Interslavic is a zonal constructed language, based on elements that the Slavic languages have in common. Its primary objective is to be maximally intelligible for Slavs without any prior study. In the era of globalisation and mass tourism, it opens new perspectives for transnational communication in Central and Eastern Europe. The region consists of many, predominantly small states, almost every one of them having a different language that is not widely known outside its own territory. Knowledge of English and other foreign languages remains at a persistently low level, and the possibilities of receptive multilingualism are limited. Given its high degree of intelligibility among Slavs, Interslavic provides an excellent alternative for one-way communication, for example in guidebooks, brochures, leaflets and on websites.
Keywords
Year
Issue
13
Pages
47-61
Physical description
Dates
published
2019-05-12
Contributors
References
 • All-Russian Census 2010: Composition by Nationality and Language Ability, Citizenship. <http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-05.pdf>
 • Berger, Tilman 2009: Potemkin im Netz. Slovio und die Pseudo-Panslaven. W: Troebst, S. et al. (wyd.): Gemeinsam einsam. Die slawische Idee nach dem Panslawismus. Osteuropa 59/12: 309–324.
 • Donskis, Leonidas 2014: The Failed Lingua Franca of Eastern Europe? New Eastern Europe 2 (VI): 63–72.
 • Eurobarometer 243: Europeans and their Languages, luty 2006. <http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_243_en.pdf>
 • Eurostat: Foreign language skills statistics, październik 2015. <http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Foreign_language_skills_statistics#Further_Eurostat_information>
 • Golubović, J. & Gooskens, C. 2015: Mutual intelligibility between West and South Slavic languages. Russ. Linguist. 39: 351-373.
 • Heinz, Christof 2009: Understanding what you’ve never learned? – Chances and limitations of spontaneous auditive transfer between Slavic languages. WU Online Papers in International Business Communication/Series One: Intercultural Communication and Language Learning, 5. Department für Fremdsprachliche Wirtschaftskommunikation, WU Vienna University of Economics and Business.
 • Kocór, Maria & Yordanova, Lina & Steenbergen, Jan van & Merunka, Vojtěch 2017: Zonal Constructed Language and Education Support of e-Democracy – The Interslavic Experience. W: Katsikas S.K., Zorkadis V. (wyd.): E-Democracy – Privacy-Preserving, Secure, Intelligent E-Government Services. 7th International Conference, E-Democracy 2017, Athens, Greece, December 14-15, 2017, Proceedings. Communications in Computer and Information Science no. 792, Springer International Publishing. 15-30.
 • Lewaszkiewicz, Tadeusz 2014: Między ideą wspólnego języka słowiańskiego i słowiańskimi mikrojęzykami literackimi. Poznańskie Spotkania Językoznawcze 2014/27: 73-84.
 • Majar, Matija 1865: Uzajemni pravopis slavjanski, to je: Uzajemna slovnica ali mluvnica slavjanska. Zlatni Prag.
 • Merunka, Vojtěch 2018: Interslavic zonal constructed language: an introduction for English-speakers. Lukáš Lhoťan.
 • Meyer, Anna-Maria 2014: Wiederbelebung einer Utopie. Probleme und Perspektiven slavischer Plansprachen im Zeitalter des Internets. Bamberger Beiträge zur Linguistik 6. Bamberg: Univ. of Bamberg Press.
 • Meyer, Anna-Maria 2016: Slavic constructed languages in the internet age. Language Problems & Language Planning 40/3: 287-315 (29).
 • SIL: ISO 639-3. Scope of denotation for language identifiers. <https://iso639‑3.sil.org/about/scope>
 • Steenbergen, Jan van 2016a: Constructed Slavic languages in the 21th century. Grundlagenstudien aus Kybernetik und Geisteswissenschaft 57/2: 102-113.
 • Steenbergen, Jan van 2016b: The Slovio Myth. Fiat Lingua, 1 maja 2016.
 • Vagner (Klementyeva), Maria 2017: Medžuslovjanski jezyk (Меджусловjaнски jезык). Interslavic language (bachelor’s thesis). <https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/164499/>
 • Zybatow, Lew N. 2002: EuroComSlav and EuroComTranslat – the Answers to the Challenges of the EU-Enlargement. <http://redinter.cat/dialintercom/Post/Painel4/24.pdf>
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_jki_2018_13_3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.