PL EN


2018 | 13 | 128-144
Article title

Racial Identity, Black and White Performance in J. M. Coetzee’s "Disgrace"

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
(Tożsamość rasowa, zachowania czarnych i białych w Hańbie J. M. Coetzee).Poprzez analizę jakościową – na podstawie ram teoretycznych i metodologii trzeciej fali socjolingwistyki – w artykule przeanalizowano, w jaki sposób interpretowane są tożsamość, styl i zachowanie w wybranych dialogach i wypowiedziach w Hańbie J. M. Coetzee. Artykuł ten analizuje dominację językową i opór ze szczególnym uwzględnieniem budowania tożsamości, stylizacji oraz zachowań czarnych i białych konstytuujących akty polityczne. Wykorzystując koncepcję językowego habitusu Pierre’a Bourdieu, pokazuje on, w jaki sposób ponadstandardowo wysokie (kulturalne) zachowania kulturowe białych postaci zachowują rasowe hierarchie i odtwarzają rasową społeczno-semantyczną wersję dyskursu kolonialnego. Z jednej strony czarne postacie wykorzystują socjolingwistyczne zasoby zachowań, stylizacji i naśladowania do kwestionowanie (językowej) dominacji i dyskursu rasowego. Z drugiej strony białe postacie używają antyrasistowskiego języka do krytykowania rasizmu i wyrażania swojej solidarności z grupami zmarginalizowanymi. Artykuł pokazuje więc, w jaki sposób zachowanie jest ucieleśnioną i osadzoną, złożoną i zwyczajną, wysoką i codzienną, spektakularną i nieprzejrzystą praktyką o głębokich konsekwencjach rasowych, politycznych i etycznych.
Keywords
Year
Issue
13
Pages
128-144
Physical description
Dates
published
2019-05-12
Contributors
References
 • Source
 • Coetzee, J. M. 2005. Disgrace. New York: Penguin Books.
 • Bibliography
 • Ashcroft, Bill & Tiffin, Helen & Griffiths, Gareth 2002: The Empire Writes Back. Theory and Practice in Post-Colonial Literatures. London: Routledge.
 • Bakhtin, Mikhail 1981: The Dialogic Imagination. Holquist, Michael (ed.): Trans. Emerson, Caryl & Holquist, Michael. Austin: University of Texas Press.
 • Bauman, Richard & Briggs, Charles 1990: Poetics and performance as critical perspectives on language and social life. Annual Review of Anthropology 19: 59–88.
 • Bauman, Richard (ed.) 1992: Performance in Folklore, Cultural Performances, and Popular Entertainments: A Communications-Centered Handbook. Oxford – New York: Oxford University Press. 41-49.
 • Bauman, Richard 1996: Transformations of the word in the production of Mexican festival drama. In: Silverstein, Michael & Urban, Greg (eds): Natural Histories of Discourse. Chicago – London: University of Chicago Press. 301–27.
 • Bauman, Richard. 2001: Verbal art as performance. In: Duranti, Alessandro (ed.): Linguistic Anthropology: A Reader. Oxford: Blackwell. 165–188.
 • Bhabha, Homi 2010: The Location of Culture. London – New York: Routledge.
 • Bourdieu, Pierre 1991: Language and Symbolic Power. Cambridge: Polity Press.
 • Bucholtz, Mary & Hall, Kira 2010: Locating Identity in Language. In: Llamas, Carmen & Watt, Dominic (eds): Language and Identities. Edinburgh: Edinburgh University Press. 18–28.
 • Coetzee, J. M. 1998: Boyhood. New York: Penguin Books.
 • Coupland, Nikolas 2001: Dialect stylisation in radio talk. Language in Society 30/3: 345–376.
 • Coupland, Nikolas 2007: Style. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Fought, Carmen 2006: Language and Ethnicity. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Goffman, Erving 1981: Forms of Talk. Oxford: Blackwell.
 • Goffman, Erving 1986: Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. Boston, MA: Northeastern University Press.
 • Hartman, Saidiya V. 1997: Scenes of Subjection: Terror, Slavery, and Self-Making in NineteenthCentury America. New York: Oxford UP.
 • Jacquemet, Marco 2005: Transidiomatic practices: language and power in the age of globalization. Language and Communication 25: 257–277.
 • Kandiah, Thiru 1998: Epiphanies of the deathless native users’ manifold avatars: A post-colonial perspective on the native speaker. In: Singh, Rajendra (ed.): The Native Speaker: Multilingual Perspectives. New Delhi: Sage Publications. 79–110.
 • Mbembe, Achille 2003: Necropolitics. Public Culture 15/1: 11–40.
 • Mbembe, Achille 2014: Raceless futures in critical black thought. Archives of the Non-Racial. Johannesburg Workshop in Theory and Criticism, Johannesburg. 2014. June 29. – July 11.
 • McCormick, Kay 2002: Language in Cape Town’s District Six. Oxford – New York: Oxford University Press.
 • Mesthrie, Rajend (ed.) 2002: Language in South Africa. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Mitchell-Kernan, Claudia 1972: Signifying, loud-talking and marking. In: Thomas Kochman (ed.): Rappin’ and Stylin’ Out: Communication in Urban America. Chicago: University of Illinois Press.
 • Myers-Scotton, Carol 1993: Social Motivations for Code-Switching. Evidence from Africa. Oxford: Clarendon Press.
 • Ogbu, John U. 1999: Beyond language. Ebonics, proper English, and identity in a Black-American speech community. American Educational Research Journal 36: 147–184.
 • Orman, Jon 2008: Language Policy and Nation-Building in Post-Apartheid South Africa. Vienna: Springer Science – Business Media B.V.
 • Pennycook, Alastair & Otsuji, Emi 2015: Metrolingualism: Language and the City. Abingdon – New York: Routledge.
 • Quayson, Ato 2014: Oxford Street, Accra: City Life and the Itineraries of Transnationalism. Durham – London: Duke University Press.
 • Rampton, Ben 2005: Crossing: Language and Ethnicity among Adolescents. Manchester: St. Jerome Publishing.
 • Rampton, Ben 2006: Language in Late Modernity. Interaction in an Urban School. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Trechter, Sara & Bucholtz, Mary 2001: White noise. Bringing language into whiteness studies. Journal of Linguistic Anthropology 11/1: 3–21.
 • Wolfram, Walt & Schilling-Estes, Natalie 1998. American English. Oxford: Blackwell.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_jki_2018_13_9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.