PL EN


2016 | 2 |
Article title

THE RECOGNITION AND REPRESENTATION OF POLAND IN MODERN KOREAN LITERATURE – FOCUSING ON 2 NOVELS WRITTEN IN LATE COLONIAL PERIOD

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Praca dotyczy wizerunku i sposobu przedstawiania Polski we współczesnej literaturze koreańskiej. Autor analizuje prace następujących koreańskich pisarzy: Kim Kwang-gyun (김광균), Lee Hyo-sok (이효석) oraz Lee Tae-joon (이태준) i wysuwa wniosek, że można zauważyć wiele podobieństw na płaszczyźnie politycznej i historycznej pomiędzy Polską i Koreą. Z tego powodu koreańscy pisarze przedstawiają Polskę i sytuację w tym kraju w sposób metaforyczny. Wykorzystują przykład Polski do wyrażania własnych opinii politycznych i unikania cenzury japońskiego rządu.
EN
This paper examines the aspects of the recognition and representation of Eastern Europe in modern Korean literature, especially focusing on the case of Poland. The late colonial period(1930~1945) needs to be considered as significant phase when we are trying to grasp the major aspects of representation and recognition of Poland and Eastern Europe in modern Korean literature. In the literary works written by writers of late colonial period, such as Kim Kwang-gyun (김광균), Lee Hyo-sok (이효석), and Lee Tae joon (이태준), we can observe that there were much similar historical and political situations between Poland and Korea. That’s why Korean writers often tried to mention Poland’s situation in metaphorical and analogical ways to express their political opinions, avoiding the censorship of Japanese government. This paper deals with those aspects in modern Korean literature.
KO
이 연구는 1930 년대 후반과 1940 년대에 씌어진 한국 소설 중에서 동유럽, 특히 폴란드와의 유비관계를 중요하게 다룬 소설의 정치적 무의식을 추적한다. 1930 년대 후반과 1940 년대 초반의 소설에서 폴란드가 자주 언급되고 심지어 그것이 작품의 핵심 주제와 깊이 관계되는 것은 전혀 우연이 아니다. 일본 제국주의 세력이 본격적으로 태평양 전쟁 준비에 몰두함에 따라 피식민지 조선의 상황은 더욱 급박해졌다. 조선의 말과 글을 사용하는 것조차 공식적으로 금지되는 현실에서 정치적 상황에 대해 직접적으로 발언을 하기 어려운 작가들에게 폴란드는 우회적으로 참조할 수 있는 중요한 타자로서 기능했다.
Year
Volume
2
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-11-29
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_kr_2016_02_02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.