PL EN


2017 | 3 |
Article title

A DRAFT CLASSIFICATION OF ATTRIBUTES IN KOREAN AND POLISH LANGUAGES

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Analyzing various classifications of sentence parts in Korean and Polish, it is easy to identify the existence of attributes in both of them, although the English term itself is not actually being used by Korean linguists, and thus might not be well known. Nevertheless, since the function of gwanhyeongeo (Kor. 관형어) in Korean, and attributes in Polish is similar, for the sake of transparency, this particular term will be used.The aim of this article is to propose a comprehensive classification of attributes in both target languages based on formal, syntactic and semantic parameters. In order to do it in the most exhaustive way, firstly different approaches concerning the definition of attributes, as well as the methods of their classification, proposed by various linguists in both languages will be examined. The author hopes to find out to which extent the typological differences between Korean and Polish are reflected in the attributes’ properties, according to which they can be classified.
KO
한국어와 폴란드어에 각각 존재하는 다양한 문장 성분의 분류를 분석해 보면 양국 언어에서 관형어의 실재를 쉽게 확인할 수 있다. ‘Attribute’란 용어 자체가 한국 언어학자들에 의해 실제로 사용되지 않음으로써 잘 알려져 있지 않지만, 한국어 문장에서 관형어의 기능은 폴란드어 문장에서의 ‘attribute’와 기능이 유사하기 때문에 연구의 명확성을 위해서 ‘attribute’라는 용어를 사용할 것이다.본 연구의 목적은 두 언어에서의 형태적ㆍ통사적ㆍ의미적 매개 변수를 바탕으로 둔 포괄적인 관형어의 분류를 제안하는 데에 있다. 이 과제를 최대한 철저히 수행하기 위하여 먼저 한국과 폴란드의 여러 언어학자들이 관형어를 어떻게 정의하고 분류해 왔는지를 알아볼 것이다.본고는 한국어와 폴란드어 간의 유형론적인 차이가 관형어의 속성을 분류하는 방법에 어느 정도 반영되는지를 밝혀 내고자 한다.
PL
Porównując różne klasyfikacje części zdania, istniejące w języku koreańskim i polskim, potwierdzimy występowanie przydawek. Pomimo, iż angielski termin określający przydawkę - ‘attribute’ nie jest stosowany przez koreańskich lingwistów, ze względu na podobieństwa gwanhyeongeo (kor. 관형어) w języku koreańskim i przydawkami w języku polskim oraz dla zachowania przejrzystości, termin ten będzie stosowany.Celem niniejszego artykułu jest zaproponowanie klasyfikacji przydawek w języku koreańskim i polskim, opartej na parametrach formalnych, syntaktycznych oraz leksykalnych. Aby precyzyjnie scharakteryzować przydawki, najpierw zostaną przeanalizowane różne definicje tej części zdania oraz metody ich klasyfikacji, zaproponowane przez różnych koreańskich i polskich językoznawców. Autor żywi nadzieję, iż niniejsze badanie ujawni, do jakiego stopnia różnice typologiczne istniejące pomiędzy językiem koreańskim i polskim są odzwierciedlone we własnościach, według których przydawki w obu językach mogą zostać sklasyfikowane.
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-07-08
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_kr_2017_03_01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.