Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 2 | 41-52

Article title

Prodevelopmental Orientation as a Determinant of an Active Cooperation of a Subject for the Benefit of Constructing One’s Own Career

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The orientation of a contemporary society towards a global career creates the need of rebuilding the frames of human activity and innovation. The most important is active participation and cooperation in a reality undergoing a permanent change. Conceptualization of quality new apprehension of career issues as an individual’s possession indicates a many-sided character of a contemporary discourse, which combines implications of an interdisciplinary dialogue and creates the need to review theoretical reflection about the way of understanding career and conditions, as well as indicators of its formation and construction. The „prodevelopmental orientation” is a remedy for a contemporary human being to be oneself again in this situation in the world of careers. In this attitude towards the definition of „a career”, one underlines importance of constructing (not choosing) a career for designing a quality of life.

Year

Volume

2

Pages

41-52

Physical description

Dates

published
2012-12-10

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

 • Adekola B. 2011. „Career Planning and Career Management as Correlates for Career Development and Job Satisfaction. A Case Study of Nigerian Bank Employees”. Australian Journal of Business and Management Research 2.
 • ---
 • Bańka A. 2005a. Motywacja osiągnięć. Poznań - Warszawa.
 • ---
 • Bańka A. 2005b. Proaktywność a tryby samoregulacji. Poznań - Warszawa.
 • ---
 • Bauman Z. 1960. Kariera. Warszawa.
 • ---
 • Biolos J. 2006. Modele kariery XXI-go wieku. W Zarządzanie karierą. Warszawa.
 • ---
 • Cybal-Michalska A. 2006. Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata. Studium socjopedagogiczne. Poznań.
 • ---
 • Czarnecki K.M. 1973. Problemy osobowości zawodowej człowieka pracy produkcyjnej. Katowice.
 • ---
 • Hejnicka-Bezwińska T. 1991. Orientacje życiowe młodzieży. Bydgoszcz.
 • ---
 • Kopaliński W. 1994. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa.
 • ---
 • Łukaszewski W. 1984. Szanse rozwoju osobowości. Warszawa.
 • ---
 • Maree J.G. 2010. „Brief Overview of the Advancement of Postmodern Approaches to Career Counseling”. Journal for Psychology in Africa 20 (3).
 • ---
 • Melosik Z. 2007. Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej. Kraków.
 • ---
 • Miś A. 2006. Kształtowanie karier w organizacji. W Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa.
 • ---
 • Patton W., M. McMahon. 2006. Career Development and Systems Theory. Connecting Theory and Practice. Rotterdam.
 • ---
 • Zarządzanie karierą. 2006. Tłum. D. Piotrowska. Warszawa.
 • ---
 • Rokicka E. 1992. „Pojęcie „kariery”. Perspektywa strukturalno-funkcjonalna i interakcjonistyczna”. Przegląd Socjologiczny XLI.
 • ---
 • Sarapata A. 1993. Nowoczesność Polaków. Warszawa.
 • ---
 • Sikorska-Michalak A., O. Wojniłko. 1998. Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa.
 • ---
 • Skarżyńska K. 1990. Orientacja egalitarna i nieegalitarna. W Orientacje społeczne jako element mentalności. Poznań.
 • ---
 • Thomas R.J. 2004. Blue-Collar Careers: Meaning and Choice in a World of Constraints. W Handbook of Career Theory. Cambridge.
 • ---
 • Wołk Z. 2009. Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa. Radom.
 • ---
 • Zandecki A. 1996. Wykształcenie a jakość życia. Toruń - Poznań.
 • ---
 • Ziółkowski M. 1990. Orientacje indywidualne a system społeczny. W Orientacje społeczne jako element mentalności. Poznań.
 • ---
 • Zysk T. 1990. Orientacja prorozwojowa. W Orientacje społeczne jako element mentalności. Poznań.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_kse_2012_2_04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.